Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic Elektronikproduktion |

Stark tillväxt och ökad lönsamhet under Hexatronics 2Q21

Den starta utvecklingen från årets första kvartal fortsatte och förstärktes under det andra kvartalet med en stark tillväxt om hela 54 procent jämfört med samma period året dessförinnan.

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet ökade med 54 procent till 782,0 miljoner kronor, jämför med 509,3 miljoner kronor, som ett resultat av både organisk och förvärvsdriven tillväxt. EBITA under kvartalet ökade med 90 procent till 101,6 miljoner kronor, jämfört med 53,6 miljoner kronor under samma kvartal 2020. Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 68,1 miljoner kronor, en ökning från fjolårets 33,1 miljoner kronor. – Vår internationaliseringsresa fortsätter i hög takt exemplifierat av att USA under kvartalet passerade Sverige som Hexatronics enskilt största marknad sett till försäljningen senaste tolv månaderna. Försäljningen i Nordamerika växte under kvartalet med 79 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Vår system-försäljning fortsätter att utvecklas starkt och vi ser goda möjligheter att växa denna kraftigt, säger vd och koncernchef Henrik Larsson Lyon i rapporten. Han fortsätter och berättar att försäljningen i Europa, borträknat Sverige, var fortsatt mycket stark med en tillväxt om 100 procent. De flesta marknader i regionen utvecklades starkt men framför allt Storbritannien. Han nämner även att koncernen ser en fortsatt stark tillväxt i synnerhet i Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i Sverige minskade dock 4 procent, vilket Henrik Larsson Lyon menar var väntat. – Orderingången har fortsatt utvecklats mycket starkt. Vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 182 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 147 procent högre, säger Henrik Larsson Lyon. I och med den starka utveckling bolaget nu upplever kommer Hexatronic fortsätta att investera i mer kapacitet för fortsatt tillväxt. – Under kvartalet förvärvade vi utbildningsbolaget Mpirical i Storbritannien. Mprirical är fokuserade på online-utbildningar inom 5G och trådlös kommunikation. Vi ser både god potential i deras nuvarande affär inom 5G samt att nyttja deras teknik för våra utbildningsbolag inom fiberoptiska nät, fortsätter vd:n. Efter kvartalets utgång har Hexatronic även genomfört fyra strategiska förvärv. Telekomverksamheten inom REHAU Group, dukt och rörtillverkaren Weterings i Nederländerna, samt de australiensiska telekom-bolagen Optical Solutions Australia Group och The Fibre Optic Shop. – Det är förvärv som stått högt upp på agendan under flera år och som väsentligen kommer stärka vår position i Centraleuropa avseende produktionskapacitet och marknads-position, samt ge oss ett starkt nationellt fotfäste på den australienska telekommarknaden, avslutar Henrik Larsson Lyon.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2