Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor
Komponenter |

Piezomotor släpper mer information om nytt licensavtal

Igår meddelade Uppsalabaserade PiezoMotor att man ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave-teknologi. PiezoMotor meddelade att man inte kommer att offentliggöra nivån på royaltyn men släpper nu delvis kompletterande information.

Partnern, som fortfarande inte är namngiven, beskrivs sim en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för smarta enheter, IoT-applikationer samt elektronik till bilindustrin. Bland kunderna återfinns bolag som till exempel Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, Dell, HP och LG PiezoMotor har nu ombetts av Nasdaq att ge kompletterande information avseende ersättningsnivåer och potential för applikationen mobiltelefonkameror – samarbetets första planerade applikation – och har lämnat följande uttalande: Precis som PiezoMotor berättade i sitt initiala pressmeddelande kommer man av konkurrensskäl inte att offentliggöra specifika royalty-nivåer, men royalty utgår i form av ett fast belopp för varje såld PiezoWave-motor. Flera faktorer påverkar totala framtida potentiella royalty-betalningar, däribland antalet motorer per kamera/telefon (varje kamera kan komma att innehålla ett flertal motorer), skriver bolaget i uppdateringen, samtidigt påpekar man att det illverkas omkring 1,5 miljarder smartphones i världen varje år. PiezoMotors bedömning är att en marknadspenetration på omkring 10 % resulterar i royaltyintäkter till PiezoMotor om i storleksordningen 200-400 miljoner kronor per år.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1