Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 10 mars 2003

Stororder till North Node

North Node får den hittills största ordern i Sverige på el- och vattenmätning i flerfamiljshus.

Karlstads Bostads AB, KBAB, har tecknat ett tvåårigt ramavtal med North Node AB. Avtalet gäller ett helhetssystem för mätning av el, varm- och kallvattenförbrukning som betyder att hyresgästerna i framtiden får betala för sin faktiska förbrukning och därmed kan påverka sin hyra. North Node ska leverera systemet till cirka 1000 lägenheter under året, med option på ytterligare 1000. Avtalet motsvarar ett totalt värde på mellan tio till tjugo miljoner kronor och är ett genombrott på marknaden för IT-lösningar i fastighetsbranschen. KBAB är ett allmännyttigt bostadsföretag som vill ligga i täten och driva den tekniska utvecklingen. "Vi testar ständigt nya tekniker", berättar Mats Enmark, VD. "Vi har funnit att North Node har den bästa tekniken på marknaden idag. Vi ger nu hyresgästerna möjlighet att påverka sin hyra och värna om miljön. De boende blir medvetna om kostnader för el och vatten och det gör att man tänker sig för lite extra när man förbrukar. KBABs egen statistik visar att bara genom att mäta energi individuellt går förbrukningen ner med minst 20%". "Nu går bostadsföretagen ut på bred front och skaffar sig den teknik de behöver för att kunna erbjuda sina hyresgäster den rättvisa de kommer att kräva. Vår ambition är att vara ledande i branschen. Under året hoppas vi även på att ta oss in starkt på energimarknaden med automatiska elavläsningssystem", säger Göran Skyttvall, North Nodes VD.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1