Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Elektronikproduktion |

Ökade intäkter hos Sensys Gatso

Trafiksäkerhetsbolagets redovisar en högre omsättning men en betydligt lägre orderingång under andra kvartalet.

Sensys Gatso redovisar en klart högre omsättning under andra kvartalet i år, jämfört med i fjol. Siffran steg från 93,5 miljoner kronor till att i år skrivas till 125,8 miljoner. – Våra löpande intäkter från operatörs- och TRaaS-tjänster har som väntat ökat igen under kvartalet, tack vare att skolorna som varit stängda under första kvartalet på grund av covidpandemin åter har öppnat i USA, kommenterar Sensys Gatsos vd, Ivo Mönnink, i rapporten. Bolaget förbättrade EBIT till 4,6 miljoner (-0,9), EBITDA till 13,5 miljoner (12,3) och totalresultatet till -1,0 miljoner (-17,1). Kassaflödet lyfte från 1,8 under andra kvartalet förra året till 39,2 miljoner. Orderingången blev tydligt lägre ställt mot samma period i fjol, 46,9 miljoner kontra 282,6 miljoner. – Skillnaden beror i huvudsak på två stora kontrakt i Australien och Costa Rica, vilka stod för en del av den höga orderingången under andra kvartalet 2020. Under det här kvartalet består orderingången främst av återkommande order från vår befintliga kundbas. Detta visar betydelsen av att ha en stor global installerad bas som behöver systemuppdateringar, reservdelar och underhåll för att säkerställa den höga drifttid på mer än 99 % som våra lösningar är kända för, förklarar Ivo Mönnink vidare i rapporten.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons