Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar Elektronikproduktion |

Nilar redovisar lägre resultat

Batteritillverkaren meddelar om en fortsatt stark marknadsefterfrågan. Det andra kvartalet påverkades dock av produktionsstörningar.

Nilars omsättning under andra kvartalet landade på 7,2 miljoner kronor, något lägre än under samma period i fjol (7,5). Det framgår av batteritillverkarens senaste delårsrapport. – Det andra kvartalet har, som tidigare kommunicerats, drabbats av temporära kvalitetsproblem i råvaruförsörjningen och vissa komponenter samt begränsningar i möjligheten att fullt ut utnyttja produktionsorganisationen på grund av covid-19, vilket har medfört att produktionsvolymerna för 2021 blir lägre än vad som tidigare planerats för, skriver Marcus Wigren, Nilars vd, i rapporten. Bolaget redovisar ett resultat för perioden på -134,7 miljoner (-86). Försämringen beror främst på högre kostnader för material och ökade personalkostnader, går det att läsa i rapporten. – Vi har under det andra kvartalet fortsatt att utöka vår produktionskapacitet i anläggningen i Gävle. I dagsläget har vi fyra produktionslinjer i drift och vi räknar med att successivt under hösten expandera så att vi efter årsskiftet har åtta produktionslinjer driftsatta. Efterfrågan på våra lösningar är fortsatt väsentligt högre än vår produktionskapacitet. De produktionsstörningar som har påverkat resultatutvecklingen under så väl det första som andra kvartalet uppges nu i det närmaste lösta. – Parallellt med detta har arbetet fortsatt med att öka utnyttjandegraden av den befintliga maskinutrustningen. Vi bedömer därför att höstens volymer från vår anläggning i Gävle kommer närma sig de tidigare planerade produktionsvolymerna, fortsätter vd:n. Nilars internationella satsning i Estland uppges pågå i skrivande stund. Man har etablerat ett dotterbolag i Estland. Arbetet med att färdigställa anläggningen pågår med anpassning av produktionslokaler och rekrytering av nyckelpersonal. Tillverkningen väntas starta under sommaren 2022.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-1