Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© IAR Systems
Embedded |

IAR Systems redovisar lägre omsättning och resultat

Embeddedbolagets omsättning och resultat minskade under årets andra kvartal. Bolaget berättar samtidigt att pandemins effekter på verksamheten har förändrats.

Omsättningen i IAR Systems senaste kvartalsrapport skrivs till 87,4 miljoner kronor, en minskning jämfört med 100,1 miljoner från samma period i fjol. EBITDA stannade på 25,9 miljoner (36,8). Stefan Skarin, vd på IAR Systems, skriver i rapporten att försäljningen av arkitekturen RISC-V har ökat under kvartalet, fortsatt främst i Kina. Samtidigt upplever man utmaningar i försäljningen av produkter inom säkerhet, framför allt på grund av längre säljprocesser inom området och en volatil efterfrågan. Embeddedbolagets rörelseresultat minskade till 12,6 miljoner (25). Resultatet för perioden blev lägre och landade på 9,2 miljoner (17,6). Resultatet påverkades enligt rapporten av en IT-incident som avstyrdes med hjälp av säkerhetsexperter. Kostnaden kopplade till attacken uppgår till cirka två miljoner. Även en valutaomräkning påverkar rörelseresultatet med -5,5 miljoner och nettoomsättningen med -10,3 miljoner. Rörande pandemins effekter på verksamheten beskriver man den som förändrad. – I länder där vaccinationer nått en hög nivå ser vi en mycket tydlig trend att investeringsviljan ökar. I vissa länder sker en positiv förändring mycket snabbt, i motsats till länder som går in i ytterligare effekter av pandemin. I takt med att investeringsviljan ökar så har bristen på komponenter i elektronikindustrin varit ytterligare en effekt som skapar försening i investeringsbeslut inklusive beslut i tillämpning av nya processorer, skriver vd:n i rapporten. Man bedömer att pandemins effekter kommer att kvarstå främst i Asien.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1