Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© 4designersart dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Egenförsörjningen av halvledarkomponenterna

Leveranskedjorna av elektroniska komponenter är något som diskuteras och debatteras flitigt under den rådande materialbristen. En av de stående frågorna är – ska tillverkningen flyttas hem för att stå industrierna ska stå bättre förberedda för framtiden?

Industrijättarna tar en stor del av rampljuset i bevakningen av den rådande komponentbristen. Men läget är inte olikt hos mindre företag som Tjeders i Malmköping och Leine och Linde i Strängnäs, rapporterar SVT Nyheter Sörmland. Företagen vittnar, likt många andra, att det är ett aber att få hem komponenter till sin produktion av elektronisk utrustning. Kraftigt förlängda ledtider, höjda priser och inköp på årsbasis är ingen ovanlighet i dag. Tjeders vd, Marie Svensson, säger till SVT Nyheter att man har klarat av att hantera de större inköpen hittills, men att det kan bli utmanande för andra företag som befinner sig i en tuff ekonomisk sits. Även Leine och Linde har klarat av problematiken så här långt, utan stopp i produktionen, säger vd Per Andréason. – Det är tack vare att vi har en så bra inköpsavdelning som vi klarat oss, säger Per till SVT Nyheter. Egenförsörjning av elektroniska komponenter i Sverige och Europa för att minska beroendet från annat håll och få bukt med leveransproblemet har varit uppe på bordet under en längre tid – inte minst under pandemins gång. I en separat artikel från SVT Nyheter Södertälje berättar Scanias presschef, Karin Hallstan, att man använder ett stort antal halvledarkomponenter till delar i lastbilarna, inhämtade från många olika leverantörer. Att förflytta tillverkningen närmare, däremot, är inget som Scania tror löser situationen, utan en ”förenkling av ett komplext problem”, säger presschefen. – Vi kommer att se över våra leveranskedjor, men inte utifrån i vilken region tillverkningen sker, utan utifrån vilka som gör de bästa komponenterna, säger Hallstan till SVT Nyheter. Fredrik Sidahl, vd på Fordonskomponentgruppen, berättar i ett inslag för SVT Nyheter att det behövs ett mer stabilt sätt att köpa hem komponenter, inte minst just halvledarkomponenterna. En del av produktionen behöver hämtas hem, av ren säkerhet, säger han. Mikael Joki, vd på Eskilstuna Elektronikpartner, berättar i ett separat inslag för SVT Nyheter Sörmland att han vill att Sverige och EU ska ”verka för att bli självförsörjande” av halvledarkomponenter. Vi har inte sett slutet av problematiken, säger han, och trycker på att det är viktigt att man inte tänker kortsiktigt vid sådana stategier, säger han. – Det är långsiktiga satsningar, ingen quick fix. Och det fordras att man har en uthållighet i en sådan satsning när det handlar om den här typen av fabriksuppbyggnader, säger Mikael Joki till SVT Nyheter Sörmland.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1