Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© TrendForce
Analys |

DRAM-priserna beräknas falla med 3-8 % under Q4

Efter en produktionspeak under tredje kvartalet kommer tillgången på DRAM troligtvis att vara större än efterfrågan under fjärde kvartalet i år, enligt en färsk undersökning från marknadsanalytikerna på Trendforce.

Samtidigt som lagernivåerna är goda hos leverantörerna av DRAM sitter de flesta av deras kunder (på marknaderna för olika slutprodukter) på nivåer som är allt annat än hälsosamma, skriver Trendforce, som menar att detta i sin tur kommer leda till att kunderna inte är lika villiga att köpa på sig ytterligare mängder framöver. Priserna bedöms därför hamna i en nedåtgående bana under fjärde kvartalet i år. DRAM-produkter som redan nu finns i en för stor kvantitet kan dippa med över fem procent per kvartal. För DRAM-kategorin i sin helhet är det troligt att minskningen blir tre till åtta procent under fjärde kvartalet, jämfört med perioden innan. PC DRAM – minskning med 5-10 % på grund av svagare efterfrågan på notebook-datorer Vaccinationsgraden breder ut sig i både Europa och Nordamerika och gör att efterfrågan på datorer, särskilt Chromebook, är lägre än tidigare under pandemin. Produktionen förväntas minska globalt under kvartal fyra, vilket i sin tur indikerar att DRAM för PC-segmentet inte längre kommer vara en bristvara. Produktkategorin uppges utgöra en relativt låg av andel av tillverkarnas totala output, då minnen för servrar utgör en betydligt större andel och efterfrågas i större utsträckning. Minskningen spås hamna i spannet fem till tio procent jämfört med perioden innan. I vissa fall kan minskningen hamna över tio procent. Server DRAM – fallande priser om 0-5% på grund av höga lagernivåer hos kunder Lagernivåerna hos amerikanska och kinesiska leverantörer av molntjänster uppges i dagsläget täcka en period på åtta veckor, i vissa fall upp emot tio veckor. Situationen beror på en enorm anskaffning av DRAM under de två föregående kvartalen i ett försök att hantera leveransproblem av kompletta servrar orsakade av bristen på komponenter. Leveranssituationen förväntas fortsätta på grund av långa ledtider för vissa nyckelkomponenter. Angelägenheten att köpa på sig mer DRAM tros vara liten även på sikt, då kunderna successivt kommer beta av sina lagernivåer under kvartal fyra. Trendforce uppskattar ett fall med upp till fem procent under fjärde kvartalet. Det skulle vara första gången i år som DRAM-kategorin drabbas av en prisdipp. Mobile DRAM – oförändrat läge med möjlig prisminskning vid årshorisonten Efterfrågan på smartphones globalt löper risk att minska. Samma sak gäller tillgången på komponenter. Samtidigt står telefonbolagen och dess distributörer med höga lagernivåer. Inköpen av DRAM förväntas bli lägre under fjärde kvartalet, till förmån för redan befintliga lagermängder som ska betas av. Orsaken är en allmän osäkerhet kopplad till pandemin och fallande priser på minnesprodukten. Prissänkningar hos leverantörerna för att skapa större köpbenägenhet anses inte vara aktuellt, utan skulle enbart orsaka en försämrad försäljningstillväxt. Priserna för DRAM, eMCP och uMCP spås vara till större delen oförändrade under fjärde kvartalet i år. Det finns dock en risk att priserna i stället sjunker under perioden, detta förutsatt att leverantörerna börjar rulla ut DRAM-batchar för första kvartalet nästkommande år redan under fjärde kvartalet i år. Det som talar för det är att leverantörerna i första hand behöver pressa upp intäkterna mot slutet av året, eller att det tecknas långsiktiga avtal för nästkommande år. Graphics DRAM – fallande priser om 0-5 % på grund av överflödig tillgång Efterfrågan på grafikkort förväntas hålla i sig, framför allt på grund av en stabil marknad för notebook-datorer och ett kraftigt uppsving på marknaden för kryptovalutor. Tillverkarna förväntas dock vara mindre benägna att köpa på sig ytterligare mängder DRAM. Dels på grund av att tillgången är väldigt stor, men också för att det råder en stor brist på bland annat drivkretsar och effekthanteringskretsar. Grafikkortstillverkaren tros inte komma tillbaka i full köpkraft förrän den bristen är åtgärdad, vilket anses inte vara troligt innan det här året är slut. Prisminskningen förväntas falla från tidigare kvartal med noll till fem procent. DDR4 på konsumentnivå förväntas falla hårdast med 5-10 % på grund av minskad anskaffning DDR6 går väldigt starkt tack vare marknaden för kryptovalutor, medan DDR5 är aningen försvagat. Rörande DDR4 och även DDR3 förväntas priserna gå ner, med fem till tio respektive tre till åtta procent under fjärde kvartalet. För DDR3 berörs framför allt chip på fyra gigabyte. En av anledningarna till de negativa trenderna för de båda minnestyperna uppges vara allt växande lagernivåer av DRAM hos tillverkare i server- och PC-segmenten. Även de lättade lockdown-situationerna i Europa och Nordamerika, som lett till minskad köplust av hemelektronik hos konsumenter, kombinerat med bristen på komponenter beskrivs som starka drivkrafter. Marknadsläget gör att priserna för DDR3 pressas hårt nedåt. Trendforce skriver att de tre största leverantörerna av minnestypen kan skynda på övergången av tillverkningen till andra produkttyper, så som CMOS-sensorer och andra logic-kretsar.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons