Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PCB Connect
Mönsterkort |

Evertiq tar tempen på industrin – PCB Connect

PCB Connect vittnar i dag om en kraftigt ökande orderingång. Samtidigt har mönsterkortsleverantören inte sluppit undan effekter av den pågående pandemin. Med en koncern som har vuxit känner man sig dock väl förberedda för att hantera turbulens.

Likt hela marknaden blev pandemin snabbt verklighet även för mönsterkortsleverantören PCB Connect. Det var i samband med CNY 2020 som effekterna gjorde sig kända. – Utmaningarna uppkom bland annat i form av att både vår egen personal i Kina och fabrikspersonal fick svårt att återvända till sina arbetsplatser efter ledigheten. Detta skapade i sin tur utmaningar för produktionen. En annan aspekt var stora utmaningar relaterat till begränsad fraktkapacitet och stigande priser, vilket ledde till en kraftigt ökad mängd administrativt arbete för oss kring alternativa logistiklösningar och planering. Men med en flexibel organisation van att snabbt anpassa sig till nya situationer kunde vi ändå på ett bra sätt hantera dessa utmaningar, säger Johan Larsson, Managing Director för PCB Connect i Sverige och Danmark, till Evertiq. Han berättar att leveranserna stabiliserades under perioden juni, juli och augusti. Därefter har aktiviteten hos bolaget återgått till mer stabila nivåer. Man kan även nu se fortsatta effekter som följer från pandemin men att organisationen är väl rustad för att hantera det. – Under 2021 har orderingången ökat och vi har en hög beläggning, vilket vi kan se beror på en ökad efterfrågan från flera marknader och att vi vinner nya projekt, men också att order läggs med en längre framförhållning. Samtidigt finns det störningar som inte går att undgå, bland annat tillgång på material så som laminat och höjda priser på råvaror. Vi lägger ner mycket tid på att hålla oss uppdaterade med det aktuella läget och kunder, och har investerat och utvecklat våra processer för detta, säger Johan. Gruppen har expanderat de senaste åren och innefattar nu elva olika bolag med lokal närvaro i 18 länder. För att möta behovet av ökade resurser har man även under senaste året startat upp supportfunktioner i Filippinerna, där man nu är totalt åtta personer. – Vi har stärkt upp i stort sett på samtliga funktioner och har gått från cirka 100 till 120 personer under pandemin. Detta ger bättre förutsättningar att möta de ökade volymerna, och möta de olika krav som ställs på oss, säger Johan. Hur är känslan för upploppet på det innevarande året och inför 2022? – Beläggningen är fortfarande hög och ser ut att vara det även under början på nästkommande år. Efterfrågan är stor från alla marknader och möjligheterna är stora. Att samhället nu går mot att öppnas upp ytterligare kommer också vara positivt, vi ser ljust på framtiden, avslutar Johan Larsson.

Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1