Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei
Elektronikproduktion |

Huawei: Fast beslutna att få fortsätta delta på den svenska marknaden

Huawei har kompletterat överklagan av sommarens dom från förvaltningsrätten. Nu hoppas man att kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd.

Huawei fick till den 30 september på sig att komplettera överklagandet med fullständig argumentation, och i fredags, den 1 oktober, gick bolaget ut med att uppgiften var slutförd. Där framgår det att kammarrätten i Stockholm nu kommer att pröva frågan om prövningstillstånd. Bolaget anser att kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd, eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) beslut strider mot både svensk rätt och EU-rätten, med avseende på både materiella och processuella fel. ”Förvaltningsrättens dom lyfter viktiga, principiella frågor, men gav inte gehör för alla bolagets argument. Det är därför viktigt att dessa frågor prövas av en högre instans, speciellt vad avser de viktiga EU-rättsliga frågorna som målet rör, men även eftersom detta är det första målet som prövas efter att de aktuella bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) infördes,” skriver telekombolaget i pressmeddelandet. ”Huawei yrkar också att kammarrätten ska begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i flera viktiga frågor om hur EU-rätten ska tolkas, för det fall kammarrätten inte delar Huaweis tolkning av dessa EU-rättsliga bestämmelser,” fortsätter pressmeddelandet. – Förvaltningsrättens dom är materiellt felaktigt på flera punkter. Det mest anmärkningsvärda är att domstolen utan vidare analys har accepterat Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens antaganden och svepande spekulationer, samt godtagit avsaknaden av konkreta bevis och detaljerade analyser från myndigheternas sida. Dessa myndigheter har getts ett alltför stort inflytande inom frågor som de inte har kompetens inom. Detta innebär också att PTS inte har fattat några självständiga beslut, säger advokat Henrik Bengtsson på Advokatfirman Delphi i pressmeddelandet. Huawei skrev i samband med domen i somras att bolaget kommer att utvärdera och analysera domen från förvaltningsrätten och dess konsekvenser för bolaget verksamhet i Sverige samt hur man kan verka för vad man kallar sin "rätt att fortsätta vara del av den svenska marknaden." Bolaget meddelade därefter, den 12 juli, att man överklagar förvaltningsrättens dom i målen om villkoren för den svenska 5G-marknaden. Huawei skrev i samband med detta att bolaget ”inte har fått gehör för samtliga sina resonemang, samt att förvaltningsrätten inte har gjort en korrekt analys och begärde därför att kammarrätten ska pröva målen.”

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons