Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© EEPAB
Elektronikproduktion |

EEPAB växer med ny fabrik - eliminerar tidigare begränsningar

Eskilstuna ElektronikPartner ”EEPAB” arbetar för fullt med sin nya produktionsanläggning i hemorten. Efter årsskiftet kommer elektroniktillverkarens begränsningar vad gäller utrymme och beläggning vara ett minne blott.

Hur mycket ska man som företag ha checkat av under 30 år? Eskilstuna ElektronikPartner AB har varit med om mycket under sina tre decennier och har vuxit till en verksamhet som har lite av en statusposition i den svenska elektronikbranschen. Företaget har flyttat till nya lokaler, genomfört stora investeringar med jämna mellanrum och haft en stadig tillväxtkurva. För vd:n Mikael Joki är det en självklarhet att ha tydligt uppsatta mål, men att rusa fram är helt otänkbart. Han berättar att det kan gå snabbt att växa med att anta projekt från alla möjliga håll och att attrahera ägare. Kort och gott finns det ingen anledning att blåsa upp verksamheten på rekordtid. – Man kan säga att vi har skyndat långsamt hela tiden. Det har funnits en tydlig långsiktighet att växa organiskt sedan starten. Att jobba på bred kundbas med kunder som passar in hos oss, som är diversifierade mellan olika marknader men ändå har ett krav på industriell elektronik med robusthet. Det har varit en framgångsfaktor, säger Mikael Joki till Evertiq. Det har gått 20 år sedan Eskilstuna Elektronikproduktion blev det som i dag är EEPAB. I samband med namnbytet flyttade företaget till en ny fabrik på Gustafsvägen. Och i år är det dags för nästa stora steg – en helt ny hemmaborg i den sörmländska metropolen. Sedan den 1 juli har man haft tillträde till nya lokaler som ska ge obegränsat utrymme för att växa – både sett till beläggningen, och i sin tur omsättningen. Tomten företaget sitter på i dag täcker 22’000 kvadratmeter. Byggnaden i sig står för 6’500 kvadratmeter, varav 2’500 ämnade för produktion. Det vill säga ett stort lyft från att tidigare ha haft totalt 1’250 till sitt förfogande. Om det behövs mer svängrum ska takhöjden där en tryckpress stått möjliggöra ytterligare 1’500 kvadratmeter. – Genom det får vi en produktionsyta som är dubbelt så stor som den vi har i dag. Vi får möjlighet att hantera större volymer, mer montage och mer färdiga produkter i kombination med att tillverka kretskort, som är basen i vår verksamhet. Sedan kommer vi att kunna växa ytterligare rent produktionstekniskt genom att addera nya tjänster runt detta, säger Mikael. Han berättar att man inte har haft möjligheten att belägga sig på den nivå som man har önskat. Det har förekommit företag som varit på gränsen att lägga jobben hos EEPAB, men att aktiviteten har varit så hög innanför väggarna att företagen i stället har valt att vänta. – Den begränsningen kommer att vara borta, vilket gör att man som kund kan se på oss ur ett annat perspektiv. Med ökad kapacitet och kapabilitet vill vi vara en naturlig samarbetspartner och en leverantör man kan se sig arbeta med över tid, säger Mikael. Maskinparken genomgår en kraftig modernisering. Den befintliga som används i dag kommer inte att falla ur tjänst, men ackompanjeras av nytillskott med högre intelligens, bättre precision och noggrannhet för att tillverka mycket komplexa kort. Och här har företaget över tid satsat mycket på svensktillverkad utrustning. Så sent som i början på september gick man ut i ett inlägg på Linkedin att är på väg att installera 3D-kapabel lödningsinspektion och en lagringsenhet för komponenter, båda från produktionsutrustningsbolaget Mycronic. – Vi har över tid, och ännu tydligare nu, sett att Mycronics maskiner möter vår kravbild inom flera områden, säger Mikael. Företagets egna utvecklingsavdelning har suttit trångt till på sistone, vilket har medfört att man inte har kunnat rekrytera ingenjörer i den takt man önskat. Till sin hjälp har Eskilstuna-kontoret kompletterats av Västerås-enheten, som i dag sysselsätter närmare 20 personer. Nu ser man fram emot att öka personalstyrkan i Eskilstuna. – Ingenjörssidan skapar förutsättningar att växa mycket, och med den nya fabriken blir möjligheterna att bygga ut labb och att öka antalet anställda betydligt större, säger Mikael. En ny fabrik med nytt maskineri och ett kraftigt utökat svängrum för framtida tillväxt gör att vd:n ser fram emot nästkommande år. – Det här kommer ge en rättvisande bild av vad företaget är kapabelt till och personalens kompetens. Vi kommer att kunna verka utåt på ett helt annat sätt än tidigare, avslutar Mikael Joki.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2