Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Innovation
Komponenter |

Smoltek Innovations ”i fas” med utveckling av cellmaterial

Smoltek Innovations arbete med att ta fram ett unikt och högpresterande nanofiberbaserat cellmaterial, till elektrolysörer för fossilfri vätgastillverkning, uppges fortsätta att utvecklas planenligt.

Smoltek förstudie, som bland annat syftar till att ta fram en teknisk verifiering av bolagets koncept för elektrolysörer baserade på bolagets nanofiberteknologi, uppges ha breddats. Nu utvärderar man även kritiska tekniska parametrar samt att uppskatta möjlig produktionskostnad. Förstudien har även utökats till att inkludera olika metoder för korrossionsskydd, då Smoltek Innovation har flyttat sitt fokus till elektrolysörens anodsida där lågt pH-värde ger en aggressiv miljö. Tekniska och prestandarelaterade resultat har hittills varit positiva, skriver bolaget, och fortsätter att fibrerna som producerats i labbmiljö har godkänd form när de inspekteras i svepelektronmikroskop. Framöver vill man skapa samarbetsprojekt med en stor tillverkare av elektrolysörer eller komponenter till elektrolysörer för fortsatt utveckling av bolagets koncept. Sedan vill man uppnå en teknisk verifiering av bolagets koncept för nanofiberbaserade cellmaterial för elektrolysörer. – Vi märker av ett starkt intresse för vårt unika cellmaterial från såväl globala tillverkare som relevanta forskare, vilket är positivt för våra möjligheter att bygga upp ett välfungerande ekosystem kring konceptet. För att upprätthålla detta starka momentum arbetar vi med att etablera utvecklingssamarbete med en stor internationell tillverkare, så väl som att förstärka Smoltek Innovation-teamet, både internt samt via konsulter och externa forskare, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Innovation, i pressmeddelandet. Smoltek Innovation fortsätter också att arbeta med industrialisering, vilket innebär att ta fram ett helt koncept kring storskalig produktion av bolagets cellmaterial. En central del inom industrialiseringsprocessen kommer att bli att specificera produktionsutrustning för storskalig tillverkning av kolnanofibrer. Ett antal potentiella leverantörer av sådana maskiner har redan identifierats, delvis med hjälp av koncernbolaget Smoltek Semi. – Vår utveckling av ett unikt cellmaterial till elektrolysörer är ännu i en tidig fas, men vi har redan uppnått betydande framsteg inom såväl patentskydd som teknisk utveckling. Vi är tidigt ute när det gäller att söka patent för tillämpningar med nanofibrer inom energikonvertering, och det gör att vi har potential att säkerställa relativt breda och därmed potentiellt mycket värdefulla patent. Enbart marknaden för elektrolysörer och bränsleceller förväntas bli oerhört stor i takt med att världen fortsätter att elektrifieras, men vi ser även potential inom exempelvis batterier och diverse nischtillämpningar, säger Ellinor Ehrnberg, i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-1
Annons
Annons