Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ACTIA Nordic
Elektronikproduktion |

Evertiq tar tempen på Industrin – Actia Nordic

Trots den motvind som marknaden upplever i och med den rådande komponentsituationen, har elektroniktillverkaren Actia vind i seglen och har lyckats locka till sig flertalet nya förfrågningar och säkrat flera nya större kontrakt.

Under 2020 klev Actia in i en ny kostym där man under den senare delen av året meddelade att man tagit över produktionslokalerna från EMS:aren Flex i östgötska Mjärdevi Science Park, Linköping. I samband med detta bildade man det nya dotterbolaget, Actia EMS Sweden, och som namnet avslöjar siktar man på förse industrin med tjänster inom elektronikproduktion. Det hela har inneburit att Actia idag både är en leverantör av konnektivitetsplattformar och tillverkningstjänster i Sverige. Efter att vi lämnat pandemiåret 2020 bakom oss gick vi in i 2021 som bjöd på nya utmaningar – hur har året varit så här långt? – Komponentkrisen har varit minst sagt utmanande och orsakat väldigt mycket extraarbete samt merkostnader. Men tack vare fantastiska insatser ifrån medarbetarna har vi till dags dato lyckats hålla alla våra kunders fabriker igång. Vi har samtidigt haft extremt många nya förfrågningar och tagit ett flertal nya större kontrakt. Så trots utmaningarna är vi mycket hoppfulla, berättar bolagets vd, Christian Sahlén för Evertiq. Var har svårigheterna legat i det dagliga arbetet? – Vi har fått planera om resurser, skapat ett ”war room” med hela koncernens inköp och ledning involverade. Det har resulterat i väldigt många möten med ledningen hos våra komponentleverantörer. På utvecklingsavdelningen har vi satt ett större team på att omkonstruera ett flertal av våra produkter i syfte att kunna använda flera varianter av olika bristkomponenter. Hur jobbar ni proaktivt för att undvika problem relaterade till komponentsituationen? – Vi har infört flera förändringar, tillexempel har vi ändrat våra designregler för att ytterligare undvika single-source-komponenter. Vi har en än mer nära dialog med våra leverantörer av nyckelkomponenter i syfte att ha eventuella risker under kontroll. Vi använder även koncernens storlek och volym för att förbättra komponentsituationen för oss och våra kunder. Samtidigt tittar vi strategiskt på vilka fabrikat av microprocessorer vi ska välja för framtiden. När det gäller vår EMS-verksamhet försöker vi ligga med lite större lager på mer generiska komponenter och vi föreslår till våra EMS-kunder att tillåta lite större lager av nyckelkomponenter tills krisen är över, vilket vi tyvärr räknar med att det kommer att ta lite tid, säger Christian Salén. Vad är den allmänna känslan nu när vi går mot slutet av 2021 och närmar oss nästa år? – Det är sannerligen en intressant och spännande tid. Vi har nya kunder på väg in i båda verksamheterna vilket är fantastiskt roligt. Att kunna ta marknadsandelar och nya kunder mitt under rådande pandemi och dessutom en global komponentkris känns nästan lite overkligt. Jag tror att vår storlek i kombination med flexibilitet och snabba beslut har gjort att vi klarat oss bra så här långt. Men krisen har naturligtvis inte gått obemärkt förbi, vi har ju drabbats av stora merkostnader för komponentköp på spotmarknaden som alla andra, säger Christian och fortsätter. – Att vi dessutom fått vår EMS-aktivitet IATF-godkänd och snart även medical innebär ju enorma möjligheter att fortsätta expandera vår elektroniktillverkning åt de kunder som har produktionsbehov och vill producera lokalt i Sverige. Vi ser ett ökande intresse för att ta hem produktion till Sverige och även att man vill ha en ”second source” för att undvika stopp i till exempel utländska fabriker och på så vis säkra upp materialflöden. För 2022 tror jag att komponentkrisen kommer bestå under stor del av året, vilket kommer att innebära fortsatta utmaningar, men med det tryck vi har nu på offertarbetet kommer det även att innebära nya möjligheter. Det vore ju skönt för oss alla om det gick att undvika en djupare finansiell kris.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons