Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Nilars miljardmål framflyttat till 2025

Nilar har tidigare meddelat att produktionsvolymerna under 2021 blir lägre än tidigare planerat. En lägre försäljning och störningar i leveransled kommer i sin tur påverka försäljningen och det finansiella resultatet för andra halvåret 2021. Batteritillverkaren flyttar samtidigt fram sitt omsättningsmål för 2023 till 2025.

Försäljningsvolymen under tredje kvartalet var något lägre än under det andra kvartalet, skriver Nilar i ett pressmeddelande. Nedgången var enligt bolaget delvis en följd av kunders svårigheter att bygga kompletta lösningar, som försvåras av globala problem i kunders leveranskedja. Tidigare restriktioner kring coronapandemin har haft fortsatt inverkan. Produktionstakten i Gävle uppges i dagsläget vara god och tillverkade volymer under tredje kvartalet översteg de sammantagna volymerna för första halvåret 2021. Nilar skriver att man på kort sikt sänker upprampningstakten i produktion, dels som en följd av leveransbrist på komponenter, bland annat halvledare, dels för att motverka risken för betydande lageruppbyggnad. Nilar utökar i dagsläget produktionskapaciteten vid anläggningen i Gävle men i något lägre takt än tidigare planerat. Vid årets slut väntas två ytterligare produktionslinjer vara installerade, utöver de fyra linjer som idag är i bruk. Tidigare har meddelats att Nilar skulle ha åtta installerade linjer i Gävle vid årsskiftet. Bolaget har nu beslutat att förlägga två av dessa linjer till västra Estland där en ny produktionsanläggning är under färdigställande. Under 2022 väntas fyra produktionslinjer i Estland tas i drift. Mer storskalig produktion i Estland bedöms ge såväl kostnadsfördelar som högre effektivitet. Nilars tidigare försäljningsmål har inneburit en nettoomsättning som ska uppgå till minst en miljard kronor 2023. Målet kvarstår men har flyttats fram till 2025. Mot bakgrund av förseningar i att uppnå försäljnings- och produktionsmål kommer Nilar att vara i behov av ytterligare externt kapital under 2022, och de nuvarande lånevillkoren gentemot Europeiska Investeringsbanken, EIB, kan komma att omförhandlas.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2