Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE
Elektronikproduktion |

Notes försäljning ökade med 58 procent under Q3

– Vi känner av en allt starkare efterfrågan. Orderstocken för leverans inom de närmaste kvartalen och för jämförbara enheter var på en rekordhög nivå och drygt 70 procent över föregående år, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef i kvartalsrapporten.

Kontraktstillverkaren meddelar att försäljningen under det tredje kvartalet 2021 ökade med 58 procent till 685 miljoner kronor, jämfört med 433 miljoner kronor under samma period i fjol. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 34 procent. Rörelseresultatet under kvartalet ökade med 78 procent till 64 miljoner kronor, jämfört med 36 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade till slut på 48 miljoner kronor, en ökning om 72 procent från 28 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. – Tillväxten i år sker på en marknad för elektronikkomponenter, bland annat för så kallade halvledare, som är under stark press vad avser tillgänglighet och ledtider. Vi bedömer att utmaningarna på komponentmarknaden medförde leveransförseningar under Q3 om minst 50 miljoner kronor med ökad kapitalbindning i lager som följd, vilket tillfälligt begränsade kassaflödet, berättar vd:n i rapporten. Johannes Lind-Widestam menar att bolaget har ett mycket starkt operativt momentum och att man fortfarande befinner sig i en tydlig expansionsfas. – Inräknat iPRO, som förvärvades i juni, uppgår vår försäljning proforma under de senaste 12 månaderna till drygt 2,5 miljarder kronor. Mot bakgrund av vårt starka orderläge, och trots det svåra läget på komponentmarknaden, ser vi ändå goda möjligheter att fortsätta nå en total tillväxt om i storleksordningen 50 procent under de närmast kommande kvartalen, avslutar Johannes Lind-Widestam.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1