Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericsson gör bra kvartal trots utmaningar i Kina

Telekombolaget Ericsson redovisar ett ökat resultatet och en markant höjning i kassaflödet i rapporten för det tredje kvartalet.

Ericssons nettoomsättning minskade under tredje kvartalet med två procent till 56,3 miljarder kronor, jämfört med 57,5 miljarder under samma period i fjol. Periodens resultat uppgick till 5,8 miljarder, kontra 5,6 i fjol. Rörelseresultatet ökade till 8,8 miljarder (8,6) och kassaflödet stod stadigt på 55,7 miljarder, en ökning med 34 procent (41,5). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. – Genom fortlöpande åtgärder för att stärka tåligheten i den globala leveranskedjan undvek vi påverkan på kunderna under det första halvåret. Under senare delen av tredje kvartalet såg vi dock viss påverkan från störningar i leveranskedjan, och sådana utmaningar kommer fortsatt att utgöra en risk, skriver Ericssons vd, Börje Ekholm, i rapporten. Försäljningen i Kina inom Networks och Digital Services minskade med 3,6 miljarder och påverkade tillväxttakten med minus sex procent. – Exklusive försäljningen i Kina ökade försäljningen inom Networks med åtta procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Dock upplevde vi under den senare delen av tredje kvartalet viss påverkan på försäljningen på grund av störningar i leveranskedjan, och sådana utmaningar kommer att fortsätta att utgöra en risk, skriver Ekholm i rapporten. – På grund av den minskade marknadsandelen i Kina planerar vi att justera vår försäljnings- och leveransorganisation i landet med början under fjärde kvartalet, vilket ökar våra omstrukturerings-kostnader, fortsätter Ekholm. Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 44 procent (43,2), främst driven av ökade och delvis retroaktiva patent- och licensintäkter och av den förvärvade Cradlepoint-verksamheten. Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, ökade något till 15,7 procent (15,6). Ericsson ökade patent- och licensintäkterna från 2,2 miljarder i fjol till 2,6 miljarder.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons