Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint Cards intäkter upp 20 procent under kvartal tre

Det svenska biometriföretaget ökade sina intäkter, rörelseresultatet och bruttomarginalen under årets tredje kvartalet.

Fingerprint Cards ökade sina intäkter med 20,5 procent till 354,3 miljoner kronor (294). Rörelseresultatet uppgick till 10,8 miljoner, jämfört med -4,7 miljoner under samma period i fjol. EBITDA klättrade till 32,3 miljoner (8,7) och bruttomarginalen steg från 18,1 till 28,6 procent. – Det är glädjande att vi ökade omsättningen med 25 procent i konstant valuta gentemot motsvarande period förra året. Samtidigt förbättrade vi bruttomarginalen, både jämfört med det tredje kvartalet 2020 och gentemot föregående kvartal. Detta beror dels på en mer gynnsam produktmix inom Mobile, dels på att vi också växer inom övriga områden: Access, PC och Payments, kommenterar Christian Fredrikson, vd på Fingerprint Cards, i bolagets senaste kvartalsrapport. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -45,5 miljoner (67,7) och är enligt bolaget ett resultat av den ökade efterfrågan på våra produkter, vilket har lett till en ökning a kundfordringar och varulager. Antalet anställda per den 30 september 2021 uppgick till 265 (239), och utöver anställd personal har under det tredje kvartalet även 49 (36) konsulter inom främst teknisk utveckling samt försäljning anlitats. Företaget sysselsatte därmed totalt per den 30 september 2021, inräknat anställda och konsulter, 314 (275) personer. Fingerprint Cards förväntar sig intäkter i intervallet 350 till 390 miljoner för det fjärde kvartalet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-1
Annons
Annons