Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards via Youtube
Komponenter |

Förbättrad tillgång till produktion för Fingerprint

Biometriföretaget upplever en god efterfrågan på sina produkter. Samtidigt är bolaget inte oberörda av den rådande bristen på halvledarkomponenter och har därför arbetat med att stärka försörjningskedjan och produktionskapaciteten.

Fingerprint Cards skriver i sin senaste delårsrapport att efterfrågan på produkterna är god men att man ser fortsatta utmaningar kopplade till bristen på halvledare i världen. Bolaget arbetar med att bredda leverantörsbasen, bland annat för att minska riskerna i sin egen försörjningskedja. ”Vi har därför intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021,” skriver bolaget i rapporten. Och under det tredje kvartalet har produktionskapaciteten förbättrats, berättar vd:n Christian Fredrikson i rapporten. – Även om vi fortfarande påverkas av den rådande halvledarbristen i världen, fortsatte vår tillgång till produktionskapacitet att förbättras under kvartalet, både hos de stora halvledartillverkarna och hos de modulhus som svarar för sammansättning och paketering av komponenter till monteringsfärdiga biometriska moduler, skriver Fredrikson. – Vi fortsätter att jobba med våra befintliga halvledarleverantörer för att säkra så stora volymer som möjligt med dem, samtidigt som vi löpande arbetar med att etablera samarbeten med nya producenter för att öka vår tillgång till extra kapacitet till rimliga villkor, fortsätter vd:n. Fingerprint Cards lägger samtidigt ner arbete för att förbättra produktionsprocessen. – Vi försöker, så långt det är möjligt, att öka graden av standardisering i vår produktdesign för att möjliggöra en mer flexibel och kostnadseffektiv produktionsprocess. Vi har, som tidigare kommunicerats, en mycket positiv syn på den fortsatta utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar. Utvecklingen av långsiktiga, strategiska samarbeten på högsta nivå med nyckelleverantörer – såväl inom som utanför Fastlandskina – är därför en mycket viktig prioritering, skriver Christian Fredrikson.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-1
Annons
Annons