Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab
Elektronikproduktion |

Ökad försäljning för Saab

Försvarskoncernens försäljning och orderingång ökade med 32 respektive 54 procent under det tredje kvartalet.

Saabs försäljning ökade med 32 procent till 7’992 miljoner kronor under kvartalet. Rörelseresultatet på 663 miljoner negativt från samma period i fjol vändes till 500 miljoner, med en marginal på 6,3 procent. – Ökningen berodde på god projektexekvering i den försvarsrelaterade verksamheten, delvis motverkad av den svaga försäljningsutvecklingen inom den civila flygverksamheten, som fortsatte att minska under kvartalet, skriver Saabs vd och koncernchef, Micael Johansson, i bolagets senaste delårsrapport. Orderingången för perioden landade på 15’605 miljoner och ökade därmed med 54 procent. Orderstocken stod på 105 miljarder (95) vid periodens slut. – Det är glädjande att se ordrarna växa i Sverige, i övriga Europa och i USA, vilket ytterligare stärker Saabs position på viktiga marknader. Vår orderstock är nu 105 miljarder kronor och återspeglar styrkan i vår portfölj och vår kapacitet inom våra fem kärnområden, säger vd:n. Det operationella kassaflödet i tredje kvartalet uppgick till 1,2 miljarder negativt (-0,4). – Det minskade kassaflödet berodde på en tillfällig lageruppbyggnad i Dynamics och Surveillance. Det operationella kassaflödet under de första nio månaderna 2021 var SEK 1,8 miljarder (-0,1), förklarar Micael Johansson, och skriver att bolaget upprepar sin prognos om positivt kassaflöde för helåret.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2