Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Electronics Group
Elektronikproduktion |

Beijer Group gör resultatlyft – ”flera signaler pekar åt rätt håll”

Beijer Electronics Group meddelar om ett tredje kvartal med ”väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan.”

Beijer Electroics Groups vd, Per Samuelsson, berättar i delårsrapporten att verksamheten visade en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet, och att flera signaler pekar åt rätt håll med bland annat en generellt sett bra efterfrågan. Orderingången steg med 62 procent till 502 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 23 procent till 412 miljoner. Rörelseresultatet, likaså, till 31,9 miljoner (4,7), med en marginal på åtta procent. Och resultatet efter skatt, som uppgick till 21,7 miljoner jämfört med 1,2 miljoner från samma period i fjol. – Uppgången är bred och omfattar såväl koncernens tre affärsenheter som alla geografiska regioner. Vår orderstock ligger nu på rekordnivåer vilket ger en tillförsikt inför kommande kvartal, fortsätter Per Samuelsson i rapporten. Westermos orderingång ökade med 77 procent till 290 miljoner. Omsättning steg till 203,5 miljoner (181,9) och rörelseresultatet landade på 25,9 miljoner (15,6). Beijer Electronics orderingång ökade med 51 procent till 192 miljoner. Omsättningen klättrade med 36 procent till 186 miljoner och rörelseresultatet steg till 29,2 miljoner (9,8). Orderingången hos Korenix ökade några snäpp till 25 miljoner (22). Omsättningen steg med 40 procent till 28 miljoner och rörelseresultatet minskade en aning till 1,7 miljoner (1,8). – Det är också glädjande att Beijer Electronics börjat tjäna pengar igen. Det är viktigt för att vi ska nå våra mål och bygga värde i Beijer Group. Affärsenheten kunde med ett rörelseresultat på 15 miljoner kronor visa en marginal på drygt åtta procent. Westermo ökade också sin lönsamhet till närmare 13 procent. Korenix visade en liten förlust som dock var lägre jämfört med 2020, skriver Per Samuelsson i rapporten. Samtidigt som resultatet har lyft har det påverkats av komponentbristen, som är fortsatt svår att bedöma hur länge den består. – Vi gör allt för att hantera problemen och lindra de negativa effekterna. Läget har successivt förbättrats inom Beijer Electronics medan det inom Westermo kvarstår en del utmaningar, skriver Per Samuelsson. – För helåret 2021 har vår bedömning förstärkts. Beijer Group har goda förutsättningar att visa ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020, tillägger vd:n.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2