Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© MilDef
Elektronikproduktion |

MilDefs omsättning upp med över 100 procent

Tillverkaren av stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin vittnar om stark omsättningsökning under det tredje kvartalet drivet av organisk tillväxt och förvärv. Samtidigt upplever bolaget – som många andra – en utmanande komponentmarknad.

Omsättning ökade med 139 procent till 136,6 miljoner kronor (57,1). Det justerade rörelseresultatet landade på 14,9 miljoner (4,8), motsvarande en marginal på 10,9 procent (8,4). MilDef genomförde i juli ett strategiskt förvärv i Sverige inom området integrationstjänster, närmare bestämt Defcon Solutions. – Företaget kompletterar MilDefs erbjudande inom det prioriterade området tjänster. Den växande svenska försvarsmarknaden erbjuder goda framtida möjligheter och i synnerhet bedöms kombinationen av MilDefs nuvarande portfölj och Defcons tjänsteerbjudande skapa nya affärsmöjligheter, skriver MilDefs vd, Björn Karlsson, i delårsrapporten. Orderingången minskade med 34 procent till 119,2 miljoner (181,4), vilket enligt bolaget ”bedöms bero på normala variationer i inköpsmönster samt starka jämförelsesiffror”. Kassaflödet påverkades negativt av en ”strategisk lageruppbyggnad för att stödja fortsatt tillväxt”. Flödet skrivs till 40,4 miljoner negativt (-0,2). Komponentmarknaden upplevdes under perioden som utmanande. – I likhet med andra producerande bolag har MilDef påverkats av utvecklingen avseende komponentbrist på halvledarmarknaden. Under det tredje kvartalet har de risker som noterades i föregående kvartalsrapport börjat realiseras. Konsekvenserna är svåra att kvantifiera på grund av osäker information i leverantörskedjan men leveransförseningar från det fjärde kvartalet till första halvan av 2022 är ett faktum, skriver Björn Karlsson i rapporten.

Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2