Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© IAR Systems
Embedded |

IAR Systems omsättning och resultat minskar

Embedded-bolagets omsättning och resultat minskade under årets tredje kvartal jämfört med samma period året innan.

Omsättningen och EBITDA minskade under perioden till 87,9 miljoner kronor (88,9) respektive 34,3 miljoner (36,8), med en marginal 39,8 procent (41,4). Det framgår av embedded-bolagets senaste delårsrapport. Rörelseresultatet blev 20,9 miljoner (25,4), med en rörelsemarginal på 23,8 procent (28,6). Resultatet före skatt var 20,6 miljoner (24,9). Resultatet efter skatt blev 15,9 miljoner (18,7), en minskning med 15 procent mot föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,4 miljoner (32,7). – Vi har under kvartalet sett en ökning av antal kunder som tecknar nya strategiska avtal. Under kvartalet tecknade vi 14 nya större kontrakt med årlig förnyelse. Under tredje kvartalet 2020 tecknade vi tre fleråriga strategiska avtal, skriver Richard Lind, tillförordnad vd för IAR Systems, i rapporten. Richard Lind utsåg till tillförordnad vd efter att vd, Stefan Skarin, fick lämna bolaget i oktober. – Som ny tillförordnad vd, men med god insikt i bolaget som styrelseledamot sedan 2019, så vill jag avslutningsvis försäkra att produktstrategin är oförändrad och att vi avser satsa både på verktyg för mjukvaruutveckling och vårt nya Secure Thingz erbjudande. IAR Systems AB är synnerligen välpositionerat i kärnan av den digitala transformationen, som innefattar uppkopplade enheter, för att leverera den säkra mjukvara och de tjänster som krävs, skriver Richard Lind i rapporten. – Vi kommer att fokusera på organisk tillväxt inom verktyg för mjukvaruutveckling samt att ta den ledande positionen inom säkerhet och kopieringsskydd av elektronik, fortsätter Richard Lind.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2