Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson (används i illustrativt syfte) Teknik | 29 oktober 2021

PTS auktionerar ut fler frekvensband

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar att man kommer genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden.

De befintliga tillstånden i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden går ut 2025. PTS planerar nu för att genomföra en nytilldelning av frekvensbanden. Det framgår av ett pressmeddelande. En första konsultation med marknaden är planerad att ske under februari-mars 2022. Den kommer ge information om inriktningen för tilldelningen, exempelvis målen med tilldelningen, tidplan och inriktning för tillståndsvillkor, samt ge marknaden ett tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede. Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2