Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech
Teknik |

Combitech ökar omsättning och förbättrar resultat

Lösnings- och konsultpartnerns omsättning ökade ett snäpp under tredje kvartalet samtidigt som rörelseresultatet stod för en tydlig ökning.

– Vi har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet, med ökad försäljning och en kraftig resultatförbättring, säger Jessica Öberg, vd Combitech, i rapporten. Orderingången för den gångna nio månaderna uppgick till 2’342 miljoner kronor, en ökning med två procent jämfört med samma period i fjol (2’289). Försäljningsintäkterna under kvartalet uppgick till 2’336 miljoner, i nivå med samma period föregående år (2’330). Rörelseresultatet ökade till 211 miljoner (162), med en motsvarande rörelsemarginal på 9,1 procent (7,5). Det operativa kassaflödet minskade till 321 miljoner, jämfört med 605 MSEK under samma period 2020. Intresset från industri och offentlig verksamhet när det gäller digitalisering har varit fortsatt stor, skriver bolaget. Samtidigt uppges efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet och totalförsvar fortsatt hög. – Efterfrågan på cybertjänster ökar, bland annat som följd av den pågående digitaliseringen. När allt blir uppkopplat och digitalt, blir utmaningen att skydda verksamheten och dess tillgångar, samtidigt som man tar vara på de många fördelar som digitaliseringen för med sig, säger Jessica Öberg i rapporten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-1
Annons
Annons