Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks
Elektronikproduktion |

HMS Networks orderingång upp nära 100 procent

Industrikommunikationsbolaget ökade på flera poster under tredje kvartalet trots utmaningar med komponentförsörjningen.

Efterfrågan är stark på bolagets marknader, skriver HMS Networks vd, Staffan Dahlström, i rapporten för tredje kvartalet. Drivet kommer ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Omsättningen ökade med 37 procent till 472 miljoner kronor (345). Orderingången steg med hela 99 procent till 669 miljoner (336). Rörelseresultatet klättrade till 101 miljoner (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5 procent (22,3). Resultatet efter skatt uppgick till 84 miljoner (61). Och kassaflödet landade på 148 miljoner (116). – Precis som under tidigare kvartal under året, påverkas orderingången positivt av att flera av våra kunder lägger order för leverans längre fram i tiden än normalt. Detta till följd av längre ledtider relaterat till komponentbrist. Vi bedömer denna temporära positiva effekt i orderingång till cirka 140 miljoner under kvartalet, fortsätter Dahlström i rapporten. Komponentbristen uppges ha resulterat i begränsningar i bolagets leveransförmåga, men man förlorar enligt rapporten inte kundordrar i någon större utsträckning. – Vi bedömer att leveranssituationen har haft en negativ påverkan på vår omsättning med ca 50 miljoner kronor under kvartalet då nuvarande komponentbrist påverkat möjligheten att leverera vissa produkter. Framförallt varumärkena Ewon och Intesis har haft leveransstörningar under kvartalet, förklarar vd:n i rapporten. För det fjärde kvartalet ser man positiva utsikter men vissa leveransutmaningar. – Efterfrågan förväntas fortsätta på en hög nivå och i princip alla våra kundgrupper har starka underliggande affärer, vilka förväntas fortsätta kommande kvartal. Koncernens omsättning bestäms i nuläget till stor grad av tillgången på komponenter och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att bestå på nuvarande nivåer under resterande del av året för att gradvis förbättras under nästa år, skriver Dahlström.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2