Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Harju Elekter
Elektronikproduktion |

En transformerande resa för Harju Elekter börjar i Sverige

Harju Elekter är etablerade i Sverige men siktar på bli en större aktör på marknaden. Tillverkaren av elutrustning vill klättra uppåt i värdekedjan och vara redo för en accelererad elektrifiering av samhället. En del i detta är en centralisering av den nuvarande produktionen och logistiken i form av två nya fabriker i Västerås och Malmö.

Lager, datacenter och tunnelbanestationer – Harju Elekter har tillverkat och levererat infrastrukturell elutrustning i form av ställverk, transformatorer och nätstationer till olika projekt genom åren. Bland de största kontrakten som tecknats på senare tid kommer från Region Stockholm och E.ON Energidistribution, där det sistnämnda värderades till så mycket som 150 miljoner. Huvudmarknaden ligger i Finland, men man växer även i Sverige. Bolaget har tidigare uttryckt ett engagemang att bli en stor aktör på de svenska elektrifierings- och automationsmarknaderna. – Lokalnät är där vi är starka i dag. Det vi vill göra nu är att kliva uppåt i värdekedjan mot regionnät, säger Mikael. Att växla upp till regionnät innebär flera saker. Spänningen ökar, uppåt 130 kilovolt. Storlekarna på stationerna man tillverkar blir större. Samtidigt finns det troligtvis mer pengar att tjäna. Koncernen omsätter i dag över en och en halv miljard kronor. Och hos den svenska grenen siktar man i dag lika högt; 500 miljoner i ett första steg vid 2024, och en miljard i ett andra steg omkring 2030. För möjligheterna finns där. Särskilt i takt med att samhället elektrifieras och ställer större krav på infrastrukturen. – Vi är i begynnelsen av marknaden för e-mobilitet, vilken kommer att explodera med fler elektrifierade lastbilar, bussar och vägar. Möjligheterna för oss är gigantiska, och det vi ser är att vi ska vara redo för detta, säger Mikael. Etablerar nya fabriker i Sverige Ett led i detta är att omstrukturera och centralisera bolagets svenska resurser för produktion och lager. I dag har den svenska grenen tillverkning i Stockholm, Malmö, Borlänge och Grytgöl utanför Finspång. Så kommer det inte att se ut om lite mer än ett år. Produktionerna i Borlänge, Grytgöl och Skarpnäck upphör och flyttar till en nybyggd, egenägd anläggning i ingenjörsmetropolen Västerås, medan Malmö flyttar in i nya lokaler i hemstaden. Anledningarna till den större flytten till Västerås berör enligt Mikael både produktion, logistik och kultur. – Att ha allt under ett och samma tak gör att vi för första gången kan börja från ruta ett och definiera våra flöden. Eftersom att vi nu har en tom hall till förfogande kan vi sätta upp produktionen där vi tillverkar i ena änden och levererar en produkt i den andra. Den möjligheten har vi inte i dag. – Vi kan hantera standardiseringar på ett enklare sätt och hitta standardiserade sätt att bygga, vilket har varit svårt med tre mindre enheter, fortsätter vd:n. Rörande Malmö är dagens produktion enligt Mikael för liten och blir nu större och mer ändamålsenlig. Här går man från 250 kvadratmeter effektiv produktion till 1’800 kvadratmeter, nu med ett byggt flöde från start till mål. Torsdag 21 oktober togs det första spadtaget för Harju Elekters ny anläggning i Västerås. © Harju Elekter Harju Elekter beslutade i maj i fjol att slå samman sina svenska dotterbolag Sebab AB (Stockholm) och Grytek (Grytgöl). Efter det har bolagen verkat som ett och samma bolag under Harju Elekter Group. Samtidigt som koncernen ville förenkla koordineringen av försäljning och marknadsinsatser och den övergripande hanteringen av svenska dotterbolag handlade det om att skapa en enhetlighet. – Att skapa en och samma Harju-kultur är också enklare med ett mer centraliserat synsätt. Förutom att ha en egenägd anläggning och produktion är de här två sakerna de viktigaste skälen till centraliseringen. Produktionen i Malmö kommer fokusera på låg- och mellanspänningsställverk och automationslösningar, medan Västerås kommer att hantera centraler, ställverk, teknikhus och fiberbodar. FAT-tester kommer att kunna utföras på bägge enheterna. Produkter som är på väg till sajt från koncernens övriga tillverkningsenheter kommer att mellanlagras i Västerås. Men att flytta till en ny fabrik i Malmö är en sak. Avståndet från Grytgöl, Borlänge och Skarpnäck till Tunbytorp i Västerås, däremot, är längre. Åtminstone en och en halv timme med bil, om man bor i någon av de berörda orterna. Den sammanlagda personalstyrkan för samtliga tre orter uppgår till drygt 35 anställda. Hur har responsen varit från era medarbetare rörande flytten? – För den enskilda individen som eventuellt inte kommer att flytta med oss kan det vara en besvikelse, men på det hela taget är personalen fullt uppbackande av beslutet och känner att detta är steget framåt för Harju Elekter Sverige, säger Mikael. Vad är er känsla kring att få med er alla på resan? – Det är en förhoppning och vi kommer göra allt vi kan för att alla individer ska känna att man har en möjlighet att flytta in och välkomnas till Västerås. Vi har en väldigt bra dialog med kommunen, och sedan sker det en dialog med varje individ. Det är viktigt att dialogen sker på ett individuellt plan och att detta inte paketeras som en generell resa, säger Mikael. Kompetensförsörjningen över förväntan Kompetensförsörjningen är en utmaning i branschen, säger Mikael. För Harju Elekter, å andra sidan, har den biten fungerat relativt bra. Dels via KY-utbildningar och LIA-praktik. – Vi upplever en nyfikenhet på vårt bolag och vårt erbjudande, och det har gjort att kompetensförsörjningen hittills har gått över all förväntan. Vår målsättning är att det ska fortsätta vara så, men eftersom att branschen fortsätter att öka ser vi att det kommer finnas ett problem att fylla upp kompetensen, säger Mikael. Alternativet är att vända blicken utanför landets gränser. – Ska vi klara den här gigantiska elektrifieringen kommer man behöva fylla på med människor utifrån. Det ser vi ju i dag på både Hitachi och Northvolt. De hämtar mycket kompetens från andra länder, säger Mikael. Den egna svenska besättningen uppgår i dag till totalt 78 personer. Och fler ska det bli. – Vi räknar med att åtminstone 30 personer kommer nyanställas, om vi förutsätter att 30 personer flyttar med oss till Västerås. Sedan tror vi att vi behöver anställa mellan tio och 20 personer i Malmö inom konstruktion, projektledning och produktion under senare delen av 2022 och början av 2023, avslutar Mikael. Allt som allt uppgår Harju Elekters investeringar i Sverige – inräknat anläggningarna i Västerås och Malmö, maskinparker och planerade rekryteringar – till uppemot 200 miljoner kronor.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-1
Annons
Annons