Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio
Elektronikproduktion |

Förlust för Invisio i tredje kvartalet

Invisio redovisar ökade intäkter men ett minusresultat för perioden. Kommunikationsbolaget uppger att man nu ser något längre ledtider, efter att hittills inte påverkats av leveransproblem och brist på komponenter under pandemin.

Orderingången minskade från fjolårssiffran på 212,1 miljoner kronor till 164,9 miljoner. – Under kvartalet har vi sett en fortsatt god orderingång av mindre beställningar, men vad gäller större order ser vi fortfarande en pandemirelaterad förskjutning. Huvudsakligen beror detta på att kundernas inköpsprocesser tar längre tid än tidigare, svårigheter med att genomföra tester och tillfälliga budgetmässiga omprioriteringar hos vissa kunder. Vi bedömer dock att Invisio inte har förlorat någon order eller upphandling, säger vd Lars Højgård Hansen, i bolagets senaste delårsrapport. Intäkterna uppgick till 142 miljoner, jämför med 118,7 miljoner under samma period i fjol. – De pandemirelaterade utmaningarna har dock påverkat intäkterna under varumärket Invisio negativt. Intäkter från produkter under varumärket Racal Acoustics fortsätter att utvecklats positivt och uppgick under kvartalet till 57 miljoner kronor. Skillnaden kan förklaras av att marknaden för Racal Acoustics produkter är mer mogen och har en större andel återkommande försäljning, förklarar vd. Bolagets orderbok uppgick vid periodens utgång till 210,4 miljoner (183,1) – Vi har hittills under pandemin inte påverkats av leveransproblem eller komponentbrist men nu ser vi dock något längre ledtider. Detta kan i fjärde kvartalet och inledningen av 2022 komma att påverka våra vanligtvis snabba kundleveranser. Rörelseresultatet skrivs till -3,4 miljoner (16,4), motsvarande en rörelsemarginal på -2,4 procent (13,8). Periodens resultat landade på -2,8 miljoner (6,2). – Rörelseresultatet är framför allt en konsekvens av den negativa försäljningsutvecklingen fö Invisios produktlinje samt det högre kostnadsläget. De ökade kostnaderna kommer utav organisationsuppbyggnaden i linje med vår tillväxtstrategi samt konsolidering av Racal Acoustics och kraftigt ökade avskrivningar. De högre avskrivningarna är en följd av att flera nya produkter har lanserats på marknaden under de senaste tolv månaderna, skriver Lars Højgård Hansen.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons