Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Obducat
Elektronikproduktion |

Obducats intäkter och resultat minskar

Litografispecialisten vittnar i rapporten för tredje kvartalet om att att reserestriktioner och leveransfördröjningar av komponenter påverkat intäktsföringen. Samtidigt ser bolaget en ljusning rörande marknadsaktiviteterna och utveckling hos kunder.

Orderingången blev lägre under perioden och uppgick till 9,1 miljoner kronor (9,8). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. – Aktivitetsnivån hos kunderna fortsätter att utvecklas positivt och kvartalets orderingång omfattar order från existerande nyckelkunder hos vilka det finns potential för större ordervolym framöver. Ett antal initiala orders avseende produktionsservice har dessutom erhållits från strategiska kunder, vilka vi bedömer ha potential att utvecklas till större produktionsuppdrag på sikt, kommenterar vd Patrik Lundström i rapporten. Intäkterna skrivs till 6,1 miljoner, jämfört med 8,8 miljoner under samma period i fjol. – Vi arbetar intensivt med att slutföra de installationer som fördröjts till följd av coronapandemins reserestriktioner, vilket innebär att intäktsföringen fortsatt förskjuts framåt. Vidare har utmaningarna med leveransfördröjningar av komponenter till vår produktion även präglat tredje kvartalet, förklarar Lundström. Rörelseresultatet och resultatet före skatt uppgick till -6,8 miljoner (-5) respektive -6,6 miljoner (-5,5). Kassaflödet efter investeringar stod oförändrat på -0,9 miljoner (-0,9). Patrik berättar att marknadsaktiviteterna som under årets inledning i huvudsak varit virtuella har nu åter börjat att anta fysisk form, och att kundmöten blir i allt större utsträckning fysiska, liksom mässor, konferenser och event. – De senaste åren har Obducat levererat olika typer av litografisystem till kunder som har marknadsledande positioner inom sina applikationsområden. Flera av dessa kunder producerar komponenter som nu närmar sig bredare industriella genombrott inom applikationer som förväntas se hög tillväxttakt under ett antal år framöver. Det handlar exempelvis om komponenter relaterade till elektrifiering och det är Obducats målsättning att växa med dessa kunder, skriver Patrik Lundström i rapporten.

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1