Annons
Annons
© IFR World Robotics
Analys |

Robotinstallationerna i Sverige minskade med 9% under 2020

Under 2020 levererades 384’000 Industrirobotar vilket är en ökning med 0,5 procent. Den positiva marknadsutvecklingen i Kina kompenserade nedgångarna på andra marknader.

Mer än 3 miljoner industrirobotar arbetar i fabriker runt om i världen vilket är en ökning med 10 procent och ett nytt rekord. – Ekonomierna i Nordamerika, Asien och Europa påverkades olika av Covid-19 pandemin. Orderingången och produktionen i den kinesiska tillverkningsindustrin började stiga redan under andra kvartalet 2020. Den nordamerikanska ekonomin började återhämta sig under senare delen av andra halvåret 2020, och Europa följde efter lite senare, säger Milton Guerry, president för IFR i ett pressmeddelande. Milton Guerry fortsätter att berätta att det under 2021 förväntas de globala robotinstallationerna återhämta sig starkt och växa med 13 procent till 435’000 enheter vilket överstiger rekordnivån som uppnåddes 2018. – Robotinstallationerna i Nordamerika förväntas öka med 17 procent till nästan 43’000 enheter. Europa förväntas växa med 8 procent till nästan 73’000 enheter. Robotinstallationerna i Asien förväntas överstiga 300’000 enheter. Nästan alla sydostasiatiska marknader förväntas växa med tvåsiffriga tal under 2021, säger Milton Guerry Asien är fortfarande världens största marknad för industrirobotar. 71 procent av alla sålda robotar 2020 installerades i Asien (2019: 67 procent). Robotinstallationerna i Kina växte starkt med 168’400 enheter levererade vilket är en ökning på 20 procent, rapporterar IFR. Antalet industrirobotinstallationer iEUropa minskade med 8 procent till 67’700 enheter år 2020. Detta var andra nedgångsåret, efter en topp på 75’560 enheter 2018. Efterfrågan från bilindustrin sjönk med ytterligare 20 procent, medan efterfrågan från den generella industrin ökade med 14 procent. Tyskland, som tillhör de fem största robotmarknaderna i världen efter Kina, Japan, USA och Korea, har en andel på 33 procent av de totala robotinstallationerna i Europa. Italien följer med 13 procent och Frankrike med 8 procent. Antalet installerade robotar i Tyskland låg kvar på cirka 22’300 enheter år 2020. Detta är det tredje högsta antalet robotinstallationer någonsin – vilket precis som IFR påpekar är ett anmärkningsvärt resultat med tanke på pandemisituationen som dominerade 2020. Robotefterfrågan i Tyskland förväntas växa långsammare under kommande år, däremot förväntas efterfrågan på robotar och robotautomation från mindre och medelstora tillverkningsföretag öka. Om vi blickar mot Sverige så minskade robotinstallationerna med 9 procent till 1’323 enheter under 2020. Minskningen kan huvudsakligen härledas till fordonsindustrin och den metallbearbetande industrin. Positivt är att robotinstallationerna inom livsmedels- och dryckesindustrin ökade något vilket indikerar att man köpte mer konsumtionsvaror under pandemin. Antalet robotar i drift ökade med 2 procent till 14’400 Robotar. Den metallbearbetande industrin har mer än 5’000 robotar i drift, därefter kommer fordonsindustrin, med mer än 3’000 robotar. Underleverantörer till fordonsindustrin har mer än 1’600 robotar i drift. Sverige ligger fortsatt på 5:e plats globalt när det gäller robottäthet i industrin 2020.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-2