Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Minusresultat för JonDeTech under tredje kvartalet

Sensorföretaget redovisar ett negativt men samtidigt förbättrat resultat efter skatt under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol.

Resultatet uppgick till -6’017 TSEK under kvartal tre, dock en förbättring jämfört med siffran på -17’595 TSEK under motsvarande period förra året. Det framgår av bolagets senast delårsrapport. Omsättningen skrivs, likt under samma kvartal i fjol, till noll kronor och kassaflödet till -9’734 TSEK (-11’217). – Under det tredje kvartalet kunde vi äntligen landa ett utvecklingsavtal med VarioPrint […] Med avtalet på plats har vi nu skapat förutsättningarna för en fabless-strategi där vi tydliggör gränssnittet mellan vårt produktägarskap och VarioPrints ansvar för att industrialisera och producera. Som en del i detta, och en mycket viktig komponent i utvecklingsarbetet, har vi tagit beslut om attetablera nanotrådspläteringen lokalt hos VarioPrint, skriver Leif Borg, tillförordnad vd, i rapporten. Att lägga processen hos VarioPrint underlättar att nå högvolym och ger en tydlig ansvarsfördelning som frigör resurser hemma i Stockholm som kan användas till att accelerera egen forskning och utveckling och driva på nya innovationer för att stärka nano-plattformen ytterligare, förklarar vd. – Vårt fokus att nå både Working Samples och Engineering Samples fortgår och vi etablerar nu flera alternativa flöden för att så snart som möjligt få fram fungerande sensorelement. Arbetet med att nå ”production readiness” fortskrider och vi räknar med att hålla den uppsatt tidsplanen, skriver Leif Borg.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1