Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powercell
Elektronikproduktion |

Powercell starkt uppåt under tredje kvartalet

Bränslecellsbolaget rapporterar om stark försäljningstillväxt under perioden med betydande förbättring av rörelseresultat och ökad efterfrågan inom samtliga segment.

Powercell ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2021 med 171 procent till 45 miljoner kronor, jämfört med 17 miljoner under motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet förbättrades till tolv miljoner negativt (-28), drivet enligt bolaget av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal. – Under det tredje kvartalet 2021 var efterfrågan fortsatt god med bra tillväxt inom samtliga produktsegment. De störningar i vår leverantörsprocess som vi rapporterade för det andra kvartalet har hanterats och vi kunde se en god produktivitet i vår produktion vilket ger ökade marginaler i affären. Även om försäljningen till Bosch fortsätter att vara betydande så minskar den som andel av total försäljning i linje med vår tidigare bedömning till förmån för ökad tillväxt i våra övriga produktsegment, kommenterar Richard Berkling, vd för Powercell, i bolagets senaste delårsrapport. – De störningar i vår leverantörsprocess som vi rapporterade för det andra kvartalet har hanterats och vi kunde se en god produktivitet i vår produktion vilket ger ökade marginaler i affären, fortsätter Richard Berkling i rapporten. Kassaflödet försämrades från 73,6 miljoner i fjol till -40 miljoner. Främsta orsaken till det negativa kassaflödet anges vara en ökning av kundfordringar som följer försäljningsökningen. ”Kassaflödet för det tredje kvartalet 2020 påverkades av en utbetalning av de 15 procent av Boschlikviden, totalt 7,9 miljoner euro som, efter affären i april 2019, fram till dess hölls inne i enlighet med tysk skattelagstiftning,” står det i rapporten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons