Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers Semiconductor
Elektronikproduktion |

Sivers Semiconductors intäkter upp nära 20 procent

Det svenska halvledarbolaget vittnar om en positiv utveckling under kvartalet, samtidigt som pandemin fortfarande har en påverkan på tillväxten.

Halvledarbolaget ökade intäkterna ökade med 19 procent till 26,5 miljoner kronor (22,2). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. – Utvecklingen under det tredje kvartalet var positiv. Vi fortsatte att bygga vår kundbas och hade mycket bra dialoger med såväl gamla som nya kunder och partners. Vi ser positiva tecken på att pandemin släpper sitt grepp, men den verkar fortfarande hämmande på vår tillväxt, skriver vd, Anders Storm i rapporten. – Pandemin har även efterverkningar i form av allmän komponentbrist som hämmat våra kunders tillgång till de komponenter de behöver för att bygga planerade volymer. Våra kunder försöker hitta alternativa komponenter och gör sitt bästa för att parera detta, fortsätter Anders Storm. Bolagets EBIT och EBITDA uppgick till -53,9 (-46) respektive -45,9 (-38,6) miljoner. Resultatet efter skatt landade på -53,4 miljoner, en förbättring från -151 miljoner under samma period i fjol. – Resultatet tyngdes av engångskostnader som härrör sig till transaktionskostnader avseende förvärvet. Förra året hade vi reserveringar för sociala avgifter för personaloptioner i ungefär samma storleksordning. Justerat för dessa poster minskade resultatet något jämfört med föregående år framförallt på grund av planenligt ökade personalkostnader, förklarar Anders Storm. Kvartalets resultat belastades med förvärvskostnader om 37,3 miljoner, relaterat till förvärvet av Mixcomm

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons