Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Martinsson Elektronik Komponenter |

Ledtiderna fortsätter att klättra – vad kan man göra?

Bristen på komponenter ser ut att hålla i sig under en överskådlig framtid. Förutom att hålla sig uppdaterad med färsk information om läget finns det andra saker att göra för att förbättra sitt läge. Det kan vara dags att se över sin strategi.

Frågan som kanske måste ställas är om man ska fortsätta att sköta inköpen helt på egen hand – eller om ansvaret ska läggas på någon annan som har andra ingångar och strategier. 

– Jag tror det är många som sitter och funderar på om man gör rätt saker för att hantera den här typen av problematik, säger Bengt Lundell, försäljnings- och marknadschef på Martinsson Elektronik till Evertiq. 

Problem att få fram komponenter för att säkra produktionen är något som många har blivit varse. Den rådande allokeringssituationen med skenande ledtider är något som orsakat stillastående produktionslinjer och ligger därför uppe på bordet i stort sett överallt. Hos Martinsson Elektronik har man örat mot rälsen om vad som är det senaste budet. 

– Det är IC-kretsar som det hela handlar om. Ledtiderna varierar, men det är inte ovanligt med 60 till 70 veckor, säger Bengt Lundell. 

Som inköpare kan man i dag handla på ledtid eller arbeta utefter prognoser. Medan det förstnämnda täcker behovet på ett kortsiktigt plan, planerar man i det andra på ett långsiktigt sådant. Med prognoser löper man som inköpare inte samma risk att stöta på otrevliga överraskningar, med tanke på att ledtiderna i dag har en förmåga att springa i väg från veckor till månader. 

– Utifrån den strategi vi arbetar med våra kunder ser vi tydligt att materialflödena kan hållas i gång när man arbetar utifrån prognoser i stället för ledtider, säger Bengt. 

Bengt menar att den pågående situationen är en form av väckarklocka och att det kommer vara aktuellt för företagen att arbeta med sina materialflöden under en överskådlig framtid. Allt det här är utmaningar man kanske inte är beredd att ta sig an på egen hand. 

– Vill du köpa alla komponenter, ta ansvar för allt som är runt hela produkten och dess innehållande komponenter – eller vill du köpa en modul och därmed lägga över ansvaret på någon annan som kan ha alternativa strategier för att lösa uppgiften? Företagen som vill sköta allt själva och köpa in respektive komponent riskerar att få produktionsstopp och därmed minskad lönsamhet, avslutar Bengt. 


 
Bengt Lundell kommer under Evertiq Expo Lund att prata mer om alternativa strategier för att säkra materialflöden. För mer information och anmälan följ denna länk.

Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons