Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Motion DIsplay
Elektronikproduktion |

Motion Display gör förlust under tredje kvartalet

Tillverkaren av skyltar till detaljhandeln redovisar stora minskningar under tredje kvartalet. Bolaget har efter periodens slut genomfört en företrädesemission för att stärka sin finansiella ställning.

Nettoomsättningen uppgick till 0,78 miljoner kronor, att jämföras med 8,60 miljoner under samma period i fjol. Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. EBITDA landade på -2,57 miljoner (1,23) och resultatet efter skatt skrivs till -3,31 miljoner (0,45). Orderingången under kvartalet var 3,2 miljoner (12,8 MSEK) och orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 3,1 miljoner (9,9). – Vi har haft ett mycket tungt kvartal i skuggan av de dramatiska effekter pandemin haft på vår verksamhet. Våra kunder har i många fall inte ens tillåtits att besöka detaljhandlarnas inköpskontor och slutkunder har ändrat sina köpmönster från handel i butik till näthandel och hemleverans. Under pandemin har därför marknadsföring tidigare avsedd för butik till stor del styrts om till digital marknadsföring vilket påverkat oss negativt, säger Anna Engholm, vd för Motion Display, i rapporten. Stärker upp finansiellt genom företrädesemission Motion Display har efter tredje kvartalets slut genomfört en företrädesemission, som inbringar ca 10,7 miljoner efter emissionskostnader. – Därmed stärker vi bolagets finansiella ställning för att kunna tillvarata föreliggande tillväxtmöjligheter samt att stå rustade nu när marknaden åter öppnar sig efter pandemin, säger Anna Engholm, i rapporten. Anna fortsätter att bolaget ser att de fysiska butikerna återhämtar sig, och att man ser tecken på att kunder nu börjar planera för en återgång till rutiner som gällde innan pandemin. Bolaget erhöll bland annat en order från en leverantör av bildelar till ett värde om 1,9 miljoner.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1