Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso
Elektronikproduktion |

Sensys Gatso gör resultatlyft under tredje kvartalet

Trafiksäkerhetsbolaget gör tydliga resultatökningar under årets tredje kvartal.

Sensys Gatsos EBIT och EBITDA uppgick till 28,2 (12,9) respektive 38 (22,8) miljoner kronor under perioden. Totalresultatet ökade från 4,8 miljoner i fjol till 26,1 miljoner. – Tack vare en mycket bra bruttomarginal på 49 procent, i kombination med stabil kostnadsstruktur, uppgick EBITDA-resultatet till 38 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 30 % av nettoomsättningen. Detta stärker bilden av våra möjligheter att nå det långsiktiga EBITDA-målet. Med rätt produktmix är det realistiskt att vi kan uppnå minst 15 procent EBITDA-marginal senast 2025. Hittills i år har vår EBITDA ökat med 28 procent från 36 miljoner kronor 2020 till 46 miljoner kronor 2021, säger bolagets vd, Ivo Mönnink, i delårsrapporten. – Under kvartalet har vi investerat i utveckling av våra mjukvaruplattformar Puls, Xilium och FLUX. Vi har också investerat i anläggningstillgångar som är nödvändiga för att driva våra TRaaS-program i USA. Även efter avskrivningar på dessa viktiga investeringar för framtida tillväxt, uppgick rörelseresultat (EBIT) till 28,2 miljoner kronor, vilket är 119 procent högre än i fjol. Hittills i år ligger vårt rörelseresultat på 18,7 miljoner kronor, vilket är 72 procent högre än för helåret 2020, fortsätter vd i rapporten. Orderingången skrivs till 64,2 miljoner, jämfört med 323,7 miljoner förra året. Nettoomsättningen minskade en aning till 130,4 miljoner (131,6). – Orderingången under kvartalet uppgick till 64 miljoner kronor jämfört med rekordhöga 324 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol. Skillnaden beror främst på kontraktet i Saudiarabien värt 275 miljoner kronor som vi vann under tredje kvartalet 2020. Vi är mycket nöjda med den regionala spridningen av orderingången under det här kvartalet, med ordrar från Australien, Mellanöstern samt två nya TRaaS-kontrakt i USA. Under kvartalet har vi också gynnats av vår befintliga globala kundbas som har stått för återkommande ordrar samt beställning av reservdelar och systemkalibreringar för totalt 33 miljoner kronor, vilket utgör 52 procent av vår orderingång under tredje kvartalet, förklarar Ivo Mönnink i rapporten. Framtidsplanerna ligger kvar intakt, menar vd. – Vi håller fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi behåller också vår ambition att öka vår EBITDA-marginal till mer än 15 procent 2025.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1