Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Thor Balkhed
Teknik |

Ny energilagring kan hålla uppe effektbalansen i elnätet

En ny teknik för energilagring har tagits fram vid laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet. Det möjliga effektuttaget hävdas vara så högt att tekniken fungerar för att hålla uppe effektbalansen i elnätet.

Kombinationen av en större andel förnybara energikällor och ett ökande behov av el i samhället leder till stora utmaningar när de gäller att balansera effekter i näten. Samtidigt finns det små möjligheter att lagra stora mängder el. Det menar en grupp forskare vid Linköpings universitet, enligt ett pressmeddelande. Professor Xavier Crispin och hans kollegor vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har nu tagit fram ett koncept för storskalig energilagring som hävdas vara säker, billig och hållbar. Två genombrott inom forskningen har enligt ett pressmeddelande lagt grunden. Dels elektrolyter i trämaterial tillverkade på rulle, samt en ny vattenbaserad elektrolyt. – Våra resultat öppnar för säkra, miljömässigt hållbara organiska energilager med högt effektinnehåll, 5 kW/kg, där elektroderna är tillverkade av trämaterial i tryckpress. Energitätheten behöver vi dock förbättra, just nu är våra organiska batterier bättre än vanliga superkondensatorer, ungefär som blybatterier, men sämre än Li-jon, säger Xavier Crispin, i pressmeddelandet. Tidigare försök att ta fram ett hållbart system för energilagring, baserat på billiga organiska och vattenbaserade elektrolyter och kolbaserade elektroder har alla brottats med att systemen laddar ut sig själva på mindre än ett dygn, menar man. Två genombrott ligger bakom de goda resultaten: en ny typ av vattenbaserad elektrolyt samt elektroder i lignin – en lätt tillgänglig och billig biprodukt från framställning av pappersmassa. Forskarna har tagit fram en polyelektrolyt som består av en hög koncentrerad polymer, kaliumpolyakrylat, i vatten samt biopolymerlignin och polyimid blandat med elektriskt ledande kol som positiv respektive negativ elektrod. – Spänningsfallet, det vill säga självurladdningen, är mindre än 0,5 V på 100 timmar, vilket är världsrekord för energilagring med organiska elektroder i vattenbaserad elektrolyt, säger Xavier Crispin i pressmeddelandet. Materialen sägs även vara lättillgängliga och icke brandfarliga material och tekniken ska kunna skalas upp till stora batterier. På bilden visas professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan

Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1