Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SHT Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Smart High-Techs omsättning minskar under tredje kvartalet

Smart High-Tech redovisar minskad omsättning och förlust under tredje kvartalet. Bolaget ser samtidigt att det ekonomiska utfallet och verksamheten har utvecklats enligt plan och vittnar om en stark efterfrågan från kund.

Nettoomsättningen uppgick till 504’000 kronor och blev lägre än under motsvarande period i fjol, då bolaget redovisade 4,9 miljoner. Övriga rörelseintäkter landade på 149’000 kronor (145’000). Rörelseresultatet försämrades till -3,5 miljoner (3,2) och resultatet efter skatt till -3,5 miljoner (-3,2). Kassaflödet stannade på -2,4 miljoner (-1,2). Det ekonomiska utfallet och verksamheten har utvecklats enligt plan, skriver bolaget i sin senaste delårsrapport. Omsättningsminskningen är enligt bolaget en följd av att under kvartalet 2020 intäktsfördes en slutavräkning på ett större projekt som löpt under ett par år, vilket gav en engångsintäkt om 4,7 miljoner kronor. – Justerat denna intäkt ligger underliggande försäljningen stabilt och växande. Kvartalsjämförelsen efter justering är då 500 TKR i år, jämfört med 200 TKR under föregående år, vilket ger en försäljningsökning med 250 procent efter justering, säger vd Thien Laubeck i rapporten. – Vår kund sedan flera år tillbaka, Incavo i Hong Kong, har fortsatt stark efterfrågan av SHT GT produkterna. Bolaget har gett ordrar till SHT som fyller produktionsbehovet sex månader framåt. De har dessutom beställt gränssnittsmaterial i en större storlek, 50x50 mm, för applikation i en ny produkt. Produktionen av dessa 50x50 mm grafenförstärkt gränssnittsmaterial har under perioden startat och första leverans planeras under november månad till kund, fortsätter vd i rapporten. Investerar i maskinpark Bolaget har fortsatt med inköp och installation av maskinpark till ett dotterbolag i Kina, som ska bedriva tillverkning och forskning av det egna grafenförstärkta materialet för kylning av elektronikkomponenter. Det har även gjorts beställningar av mätutrustning och annan testutrustning för att genomföra kvalitetsförbättringar med produkten. – Dotterbolaget Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden genomfört en ny layout av fabrikslokalen och installerat produktions-och testutrustning för högvolymsproduktion. Tillstånd hos myndigheten är sökt och bolaget har anställt 5 personer och fler medarbetare planeras under kvartal fyra. Verksamheten planeras att få tillstånd godkänt under november månad, berättar Thien Laubeck. Smart High-Tech tillfördes i början på november 22 miljoner kronor genom en nyemission. Därefter har bolaget ansökt om nya patent, tillsatt en ny operativ chef och tecknat en verifikationsorder på produkten SHT-GT från en 5G-leverantör.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons