Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volvo Cars
Elektronikproduktion |

Volvo Cars redovisar lägre vinst – påverkade av komponentbrist

Volvo Cars redovisar lägre omsättning och minskat resultat under perioden – under vilken fordonstillverkarens produktion och försäljning påverkades av den rådande bristen på komponenter. Bolaget står fast vid prognosen för helåret men ser bristen på halvledarkomponenter som fortsatt begränsande.

Fordonstillverkarens omsättning uppgick till 60,8 miljarder kronor under tredje kvartalet, en minskning jämfört med motsvarande period i fjol (65,8). Rörelseresultatet skrivs till 3,3 miljarder (4,6), med en rörelsemarginal på 5,5 procent (6,9). Försäljningen för perioden uppgick till 149’900 bilar, en minskning med 17 procent uppger bolaget. För de första nio månaderna 2021 uppvisade man enligt rapporten tillväxt i försäljning och omsättning, men att ett covid-19-utbrott i Sydostasien ledde till komponentbrist i hela industrin, vilket i sin tur påverkade produktion och försäljningsvolymer under tredje kvartalet. – Vi producerade ungefär 50’000 färre bilar under kvartalet än under samma period 2020, medan försäljningen föll med ungefär 30’000 bilar då lägre produktion kompenserades med sänkta lagernivåer. Tillgången på komponenter har förbättrats under fjärde kvartalet, men bristen på halvledare inom industrin kommer fortsatt att vara en begränsande faktor, säger Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars, i rapporten. Preliminära försäljningssiffror för november visar enligt rapporten på omkring 52’000 sålda bilar, ner jämfört med samma månad året innan där förklaringen är ett större antal bilar i transit. Bolagets helårsprognos för 2021 kvarstår, enligt rapporten. ”Genom ett starkt produkterbjudande och ytterligare tillväxt av internethandeln förväntar vi oss fortsatt ökande försäljningsvolymer och omsättningstillväxt. Under förutsättning att marknadsförhållandena fortsätter att normaliseras förväntas denna tillväxt tillsammans med fortsatt kostnadsfokus förbättra lönsamheten till de nivåer som rådde före pandemin,” skriver bolaget i rapporten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-1
Annons
Annons