Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

Bo Lybæk: “Big data kommer bli allt mer relevant inom EMS”

Danska GPV har gått förhållandevis bra under pandemin. Under snart två år har bolaget fått användning av erfarenheter från tidigare liknande situationer och vidtagit nya metoder för att hantera bristen på komponenter. Nästa proaktiva steg för kontraktstillverkaren – som förväntas bli ett viktigt verktyg inom elektronikindustrin – är att hantera så kallad big data i större utsträckning.

Osäkerheten och ovissheten som kom tillsammans med pandemin präglar fortfarande många människors vardag och vilar över delar av samhället likt en blöt filt. För ett produktionsbolag karakteriseras nog en stor del av de snart gångna två åren av en ryckighet. Att från den ena stunden få besked om leveranstid av en specifik komponent, till att i den andra få en uppdatering om kraftiga förseningar. Produktionen står still samtidigt som orderloggen bara växer. En fabrik kan i dag fungera som en bil utan bränsle, om man så vill. För en kontraktstillverkare inom elektronik som danska GPV är den rådande problematiken inget nytt. Bo Lybæk har varit hos GPV:s sedan 2008, och har sedan dess varit med och byggt upp de interna verktygen för att undvika problem med just komponenter. – Under 2011/2012 upplevde vi att situationen rörande falska komponenter var relativt utbredd. Och det var en överraskning för mig, att man behövde vara varsam på en sådan här nivå. Det vi gjorde då var att bygga upp ett eget testlabb för att testa komponenterna, berättar Bo för Evertiq. Bolaget har varit med om liknande situationer rörande allokering av komponenter under det gångna decenniet. Så sent som 2018, faktiskt, då bland annat keramiska kondensatorer i flera lager (MLCC) var en bristvara. Men den här gången är läget annorlunda menar vd:n. – Det handlar inte enbart om elektroniska komponenter, utan även stål och aluminium. Det är ett vitt spektrum, och det är därför vi – och många andra – anser att det här är den värsta situationen vi har upplevt under över 20 års tid när det kommer till materialförsörjning. Det råder en ovanlig obalans i efterfrågan, tillgång och leveranskapaciteten, säger Bo. Han berättade i halvårsrapporten för 2021 att man måste “justera och samordna med alla fabriker i organisationen på daglig basis, och att det är nu än viktigare att säkerställa att inköp, försäljning och leverans jobbar i samspel”. – Det som pågår nu beskriver jag som den perfekta stormen – kunderna vill ha mer, men det råder problem med materialförsörjningen, och när väl materialet kommer in hamnar produktionen under ett enormt tryck. Han är ärlig med att bolaget – precis som många andra – inte har kunnat leva upp till precis allt, i och med att läget ibland inte har tillåtit materialet att nå fram till den egna produktionen. Men det går ändå framåt. Under årets första halvår redovisade man en omsättning på 1,50 miljarder danska kronor under första halvåret 2021, jämfört med 1,35 miljarder danska kronor under samma period förra året, en ökning med elva procent. EBITA uppgick till 152 miljoner danska kronor, jämfört med 108 miljoner danska kronor för samma period i fjol. För en kontraktstillverkare som danska GPV – med tolv produktionsanläggningar utspridda över jordklotet – är det en stor apparat att hålla i gång när det blåser. Bolaget implementerade därför ett slags trafikljus-liknande system som indikerade den nuvarande situationen per anläggning i respektive land. – Vi vill bedriva vår verksamhet på ett välordnat sätt, och det kan innebära olika saker. Till exempel transparens till kund. Anledningen till att vi införde detta var att vi upplevde att det var viktigare än någonsin, säger Bo, och berättar att samtliga fabriker för närvarande befinner sig på normal produktionsnivå. Big data allt viktigare Hur elektronikindustrins försörjningskedja kommer se ut under de kommande åren är svårt att sia om. Men för en elektroniktillverkare som GPV – rankad som en av Europas tio största – är man övertygade om vilka medel som kommer vara viktiga framöver för att vara på fötterna. Bolaget har för avsikt att framöver använda big data i större utsträckning för att kunna ställa tydligare och mer detaljerade prognoser. Till exempel att använda data från förr, kombinerat med det rådande läget och hur det kommer se ut i framtiden. – Men det gäller att göra det på ett intelligent sätt. Det ska vara lätt för alla berörda i verksamheten att få tillgång till information utan att behöva gräva i en massa rapporter, menar Bo, och berättar att bolaget själva varit proaktiva i saken. – Vi lanserade tidigare i år ett projekt för prognos- och efterfrågeplanering, och där är vi – tillsammans med våra kunder – överens om att det blir ett viktigt verktyg i framtiden. Vi gör redan ett bra jobb här, men med några finjusteringar kan de positiva effekterna bli jättestora inom till exempel ‘on-time delivery’. Av hans resonemang att döma låter det som att GPV kommer addera ytterligare kompetens i framtiden. Eller åtminstone att man ser på viss kompetens med andra ögon. – Hade du frågat mig för fem år sedan om en matematiker hade behövts inom elektronikindustrin för att analysera data hade jag sagt att det vore helt orimligt. Men den senaste tiden har jag insett att det kan vara till stor hjälp, avslutar Bo. Enligt en rapport publicerad av Allied Market Research från den 20 oktober genererade analys av big data på halvledar- och elektronikmarknaden 17,13 miljarder dollar under 2020 och förväntas nå 42,10 miljarder vid år 2030. Det innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,7 procent från 2021 till 2030.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2