Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Patrik Blomqvist
Mönsterkort |

ICAPE Group går starkt – trots pandemin

En aktiv pandemi och brist på komponenter är inget som hittills har påverkat ICAPE i stor bemärkelse. Den franska mönsterkortsleverantören har enligt bolagets vd, Cyril Calvignac lyckats ta sig över hinder under de rådande omständigheterna utan att dra ner på investeringarna. – Vårt resultat speglar vår motståndskraft under en mycket komplicerad tid, säger Cyril till Evertiq.

Vi närmar oss slutet på 2022 och vi kan nog säga redan nu att det går, likt fjolåret, till historien som ett annorlunda och utmanande år. Vissa delar av världen har gått bättre än andra, och de flesta industrier var åtminstone tillbaka i drift. Pandemin är fortfarande aktiv, och som ett komplement till dess effekter sitter vi nu med en brist på material och komponenter som saknar motstycke. Ett av företagen som har gått förhållandevis bra är franska ICAPE. Under ett samtal med vd:n Cyril Calvignac och chefen för norra Europa, Bingling Li, i samband med invigningen av bolagets nya kontor i Örebro i november framgick det att mönsterkortsleverantören snarare har trampat på gasen än att bromsa upp sin verksamhet. – Vi insåg tidigt att de enda som kan förbättra situationen för oss är vi själva och att vi var tvungna att vidta proaktiva åtgärder för att göra det. I stället för att stoppa några av våra projekt, accelererade vi våra marknadsföringsinsatser och utvecklade nya verktyg för att hålla kontakten med vårt team, våra kunder och våra leverantörer. Vi implementerade virtuella montrar, arrangerade tekniska webbseminarier och erbjöd virtuella besök vid alla våra anläggningar och hos våra produktionspartners, säger Cyril till Evertiq. Resultatet av insatserna är något som syns i siffrorna, menar Cyril. – Efter en nedgång under våren 2020 har vi sedan september 2020 sett en enorm ökning i våra bokningar och faktureringar. Vi har, i detta nu, redan överträffat våra siffror från förra året. I fjol uppgick försäljningen till cirka 125 miljoner euro, men i år kommer att vi landa på cirka 168 miljoner. Våra resultat är en återspegling av vår motståndskraft under en mycket komplicerad period. Vi har hållit oss aktiva genom att driva på marknaden och skapa nya möjligheter för våra kunder, berättar vd:n. Hoppas på lättad komponentsituation Den rådande försörjningssituationen är lite annorlunda för en mönsterkortsleverantör, då man är i behov av att, till exempel, kontraktstillverkare har något att montera på korten. – För lite mer än ett år sedan hade vi en mönsterkortskris med ökade priser, brist på råvarumaterial och långa ledtider hos leverantörerna. Nu har vi i stället en brist på komponenter, vilket gör att våra kunder – som har byggt upp stora lager på mönsterkort – står med oöppnade pallar i väntan på att ha komponenter för att ytmonteringslinjerna ska kunna rulla igen. Våra kunder har många projekt i sin pipeline, precis som vi har, men man väntar på att det ska lossna. Jag är dock hoppfull att situationen, som den är nu, lättar framåt slutet av året, säger Cyril. ICAPEs enskilt största marknad är fordonsindustrin, som enligt vd:n utgör 20 till 25 procent av kundbasen. Enligt Bingling Li har man hittills inte märkt av effekterna av komponentkrisen inom segmentet, då man är mer inne på belysningsdelen. Men det är inte det enda benet bolaget står på.
Bingling Li © Patrik Blomqvist
– 70 procent av våra kunder är EMS:are, vilket innebär att det är en stor marknadsmässig variation i deras kundprojekt och att det inte alltid behövs integrerade kretsar överallt, vilket i sin tur skapar stabilitet, säger hon. Ökad förvärvsaktivitet Pandemin har visat vara ett tillfälle för bolaget att växa globalt med nya kontor och affärsenheter. Under fjolåret tog man nämligen beslutet att öka den egna förvärvsaktiviteten. – Pandemin har varit en tuff utmaning för många mindre företag inom mönsterkortsbranschen. Det vi ser är en stor angelägenhet bland flera att ansluta till ett globalt bolag med stark organisation och större resurser. För vår del är detta ett kostnadseffektivt sätt att växa organiskt och bygga ut vårt globala nätverk med redan duktig personal på plats i etablerade lokaler, säger Cyril. ICAPE köpte i våras tyska BA Elektronik, följt av två ytterligare i november i form av Trax Group från Sydafrika och holländska JAPCC. Och det beräknas tillkomma ytterligare förvärv framgent. – Vi har sedan ett år tillbaka kartlagt över 500 mindre leverantörer på olika platser runt om i världen, vissa med en omsättning på 15 till 20 miljoner euro, men i regel mellan en till tre miljoner. Vi har i dag intressanta diskussioner med företag i Frankrike, Danmark, USA, Malaysia och Australien, för att nämna några, berättar vd:n. Bolaget har även dragit andra lärdomar under omständigheterna, som bland annat har utvecklat sitt erbjudande och försöker reducera sitt beroende av Kina. – Lagerhållning är något som har blivit en allt tyngre del av våra kunders verksamheter, både före och innan pandemin. Som kund hos oss kommer vi erbjuda att lagra mönsterkorten hos oss och att täcka kostnaderna för detta, säger Cyril, och fortsätter: – Vi har även vidgat våra vyer bortom Kina och har i dag leverantörer utplacerade även i Sydkorea, Taiwan och Malaysia. Detta är inget som har skett under pandemin, utan i början av Donald Trumps presidentskap för att undvika de införda tarifferna. Det är en omöjlighet att bli av med det fulla beroendet av Kina, men vi utforskar ändå möjligheterna utanför landet, och kommer fortsätta med det under pandemin Kina – en omätlig motståndare för Europa Samtidigt som Cyril önskar en utökad industrialisering inom elektronikindustrin i Europa, är han av den bestämda åsikten att det totala beroendet av Kina inte kommer minska. – Det finns inget som skulle göra mig gladare än om vi fick en större mönsterkortsindustri i Europa. Jag är dock övertygad om att ingenting kommer att förändras under de kommande tio till 20 åren. Kina kommer bara att växa sig större, mycket på grund av att det görs kontinuerliga investeringar i utökad produktionskapacitet i landet. Han är dock övertygad om att Europa kommer fortfarande att erbjuda små till medelstora volymer och prototyper för mer komplexa applikationer under överskådlig framtid. – Men jag kan inte föreställa mig att någon är villig att investera hundratals miljoner dollar i en anläggning i Europa som motsvarar de kinesiska. Speciellt eftersom allt redan levereras från Kina, råvarumaterial, kemi, med mera. Mönsterkortsindustrin är heller ingen vidare grön industri och skulle nog bli bemött av en del motstånd, säger Cyril, och fortsätter: – På komponentsidan finns det dock fortfarande bra infrastruktur med ett antal stora anläggningar, och jag är säker på att mycket mer kommer att göras i den delen av spelet. Dessutom är det i jämförelse med mönsterkortsindustrin en renare högteknologisk industri, avslutar Cyril.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons