Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Orbit One
Elektronikproduktion |

Orbit One inviger jätteinvesteringen i Ronneby

Orbit One offentliggjorde i februari i år planen om en investering till maskinparken i Ronneby – klassad som den största i kontraktstillverkarens historia. Nu är ytmonteringslinan i form av en Fuji AIMEX III SMD invigd och står på plats för inkörning i fabriken.

Genom ett samarbete med hårdvaruleverantören Scanditron och teknikkonsulten Rejlers har Orbit One investerat i en lina som bolaget själva hävdar är en världsunik setup Linan består nämligen av parallella linor som kan producera var för sig men även tillsammans i upp till fem olika konfigurationer. – Nu pågår de första testerna för alla de produkter som ska produceras i den nya linan. Vi har även en ny mjukvara som effektiviserar produktionen avsevärt. Det hela fungerar precis så bra som vi förväntat oss och en viktig del i projektet är den support vi har fått av leverantören Scanditron. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete, berättar Orbit Ones Vice President and Chief Operating Officer, Ulf Karlsson, i pressmeddelandet. En annan del, vilket de anställda säkerligen är glada över, är att linan innebär en bättre ergonomi. Tydliga displayer och hjälp av smarta komponentvagnar vid byte av komponenter innebär att tunga lyft och knöliga arbetsmoment försvinner. – En viktig och mycket positiv effekt med den nya produktionslinjen är att vi minskar vår miljöpåverkan genom lägre energiförbrukning och därigenom tar viktiga steg mot mer hållbar tillverkning. Den nya linan innebär även bättre ergonomi med enkel hantering via tydliga displayer och smarta komponentvagnarna som minimerar tunga lyft och riskfyllda arbetsmoment, säger Ulf. Ulf har tidigare berättat att linan även klarar de tuffaste kraven inom till exempel MedTech och Automotive. Han tillägger att den även klarar ”framtidens allt högre krav på korta ledtider och nya processer”. – Vi kommer kunna erbjuda en otroligt flexibel och effektiv produktionslina för optimal ytmontering. Mångsidighet, hög kvalitet och enkelt handhavande är tre viktiga hörnstenar i satsningen. Linan kommer att stärka vår konkurrenskraft samtidigt som vi skapar ännu mer kostnadseffektiva lösningar till våra kunder, förklarar Ulf. Med den nya ytmonteringslinan på plats finns det enligt bolaget fler satsningar på gång i pajpen. – Det här är den största satsningen i Orbit Ones historia, men vi har redan flera nya investeringar på gång. Närmaste tiden präglas av en rad nya och strategiska tekniksatsningar vid alla våra enheter. En röd tråd i investeringarna är att vi satsar fullt ut på gemensam och likartad teknik vid alla våra enheter. Allt för att skapa optimalt mervärde till våra kunder, säger Ulf.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons