Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Chalmers
Teknik |

Gamla elbilsbatterier kan ge ny grafen

Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik och Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet undersöker möjligheterna att använda uttjänta elektriska fordons batterier som en alternativ kolkälla för grafentillverkning. – För en mer hållbar produktion behövs tillgång till icke-fossilbaserad råvara för grafen. Nu när den elektriska fordonsrevolutionen accelererar räknar vi med att alla svenska grafenproducenter kommer ha tillgång till denna nya källa av hållbart kol, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik, i ett pressmeddelande. Det finns en ”stor vinst” för både grafenindustri, batteritillverkning och återvinningstjänster om grafenprodukter av batterikol kan erbjuda samma kvalitet och egenskaper som produkter tillverkade av orörd grafit, menar man. – Vi vill minska klimatpåverkan genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan. Om vi lyckas kommer det att vara enormt betydelsefullt för svenska grafenproducenter som håller på att växla upp till stor skala. Det känns hoppfullt, säger Erik Khranovskyy, vd för Grafren som koordinerar projektet, i pressmeddelandet. – Vår idé är att kreativt återanvända kolkomponenten i de uttjänta batterierna som råvara för grafentillverkning. Det finns ungefär 40 procent kol i den svarta massan av kommersiella LIB:er, den vanligaste typen av batteri som används i elbilar. Idag återvinns inte grafit genom batteriåtervinning, trots att med hydrometallurgi kan majoriteten av kolet återvinnas i ganska ren form, säger Martina Petranikova, batteriforskare på Chalmers, i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1