Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Axis Communications
Embedded |

Axis tillsätter nya muskler och beslutar om nytt kontor

Axis Communications fortsätter att växa. Efter att ha tillsatt drygt 85 personer till koncernen har bolaget nyligen tagit beslutet att bygga ytterligare ett kontor i hemorten Lund.

Axis Communications har de senaste två åren behövt utöka sin personalstyrka, både hemma i Sverige och utanför landet. Under fjolåret tillkom totalt 150 personer till verksamheten, varav runt hälften hamnade i Lund. När Evertiq kontaktade Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager på bolaget, på vårkanten i år framgick det att man då sökte 85 personer till koncernen, varav 34 till Sverige. När Hallerborn över ett halvår senare får frågan hur det har gått, berättar han att bolagets rekryteringsfas har fungerat väl. – Vi fortsätter att växa och tillsätter i princip samtliga utannonserade tjänster. Av våra totalt nära 4’000 medarbetare globalt arbetar cirka 2’500 i Lund. Därtill har vi en utvecklingssajt i Linköping. Vår nyrekrytering speglar den fördelningen ganska väl. När det gäller rekrytering till R&D handlar det nästan uteslutande om vår verksamhet i Sverige, och då främst Lund, berättar Björn för Evertiq. Bolaget har sökt nya muskler inom allt från DevOps, mönsterkortsdesigner, mjukvaru- och hårdvaruingenjörer och QA-ingenjörer. – Vi tillsätter som sagt i princip alla utannonserade tjänster, men vissa tjänster tar lite längre tid att rekrytera till än andra, i synnerhet när det handlar om tjänster som kräver erfarna ingenjörer. Vi hade gärna sett att det hade utbildats fler ingenjörer i Sverige för att möta det behov som vi och andra företag som satsar mycket på R&D har, säger Björn. Det framgick i vårt tidigare samtal att Axis hade klarat av den rådande bristen på komponenter bra. Bland annat genom att sprida riskerna och ha processer på plats för att exempelvis kunna designa om vissa produkter för att inte vara för beroende av vissa komponenter. – Det bör sägas att vi inte ställer in leveranser, utan att det i vissa fall tar lite längre tid. Och situationen är fortfarande utmanande. Just nu till exempel bidrar den ökade smittspridningen i världen till ytterligare ökad osäkerhet. Samtidigt ser vi ökad efterfrågan på våra produkter, och det är så klart inte tillfredsställande att inte kunna leverera fullt i den takt som våra kunder önskar, berättar Björn. På frågan hur prognosen gällande tillgången på komponenter ser ut för under 2022 räknar man med att det kommer att vara så här en bra bit in på året. – Vi har så klart fullt fokus på att göra det bästa av situationen så att det påverkar våra kunder så lite som möjligt. Liksom tidigare handlar det exempelvis om att designa om produkter och att hitta andra komponentleverantörer. Det handlar också mycket om att ha en tät dialog med våra kunder så att vi tillsammans kan planera för framtida efterfrågan. Björn berättar att Axis nyligen fattat ett beslut om att bygga ytterligare ett kontorshus i Lund för att möta den planerade tillväxten. Bygget kommer landa på 25’000 kvadratmeter, fördelat på sju våningar, med plats för 600 personer. – Det handlar främst om att vi måste möta vår planerade tillväxt – vi behöver plats för fler personer, helt enkelt. I vår kommande byggnad ska det även finnas ett logistikcenter. Vårt nuvarande logistikcenter i en annan del av Lund flyttas därmed till det nya huset. Resterande del av den nya byggnaden kommer att vara kontor, men vi har ännu inte bestämt vilka funktioner som kommer att sitta i det huset. Byggstart är planerad hösten 2022 och huset ska stå färdigt vid slutet av 2025.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-2
Annons
Annons