Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scanfil
Elektronikproduktion |

Evertiq tar tempen på industrin – Scanfil

Kontraktstillverkaren Scanfil har – samtidigt som det pågår en brist på halvledarkomponenter – redovisat starka siffror under 2021. Något som bolaget menar möjliggjorts på grund av en stark kundefterfrågan.

Hur har de europeiska kontraktstillverkarna haft det de gångna två åren – och vilka utmaningar har man ställts inför i sin dagliga verksamhet? Den här gången lämnar vi över ordet till Timo Sonninen, Vice President Sales på Scanfil. Med tanke på att vi har levt med en pandemi i nästan två år, vilka lärdomar har ni dragit och vilka förändringar har gjorts i ert företag? – Vi har haft en mycket god kundefterfrågan under hela pandemin. De traditionella sätten att bedriva affärer har varit begränsade när man reser, fabriksbesök har varit nästintill omöjliga. Vi har därför skapat ett unikt koncept för att besöka en fabrik virtuellt, i realtid via digitala verktyg, där underna kan ställa frågor och få svar direkt. Detta koncept har tagits i bruk i alla våra fabriker, där kunderna kan be oss zooma in i olika produktionsprocesser för att se vad som händer i realtid. Sedan lanseringen 2020 har vi genomfört många revisioner, produktgodkännanden och besök framgångsrikt. Vi har dessutom utvecklat nya verktyg för att hantera våra relationer till kunder. Trots stora hinder har vi lärt oss hur vi kan hålla igång produktionen i alla fabriker, förklarar Sonninen för Evertiq. Bristen på komponenter har i hög grad påverkat vår och närliggande industrier, vilket vi blev varse direkt när vi gick in i 2021. Hur arbetar ditt företag för att få bukt med problem relaterade till utmaningar i försörjningskedjan? – Utmaningar som dessa är något vi har upplevt sedan andra kvartalet 2021. Materialbegränsningarna har haft en viss inverkan på våra fabrikers produktivitet, på grund av kontinuerliga förändringar i produktionsplanerna orsakade av materialbrist, säger Sonninen och fortsätter: – Vi måste betrakta den nuvarande situationen som det nya normala, där det som gör skillnad är ett djupt samarbete med kunder och leverantörer gör. Det finns också alternativa sätt att hantera situationen; vi arbetar tillsammans med kunderna för att designa om produkter eller leta efter alternativa komponenter. Vad är din åsikt gällande att den europeiska elektronikindustrin fortfarande till stor del är beroende av Asien när det kommer till halvledarmaterial? – Det hade varit idealt med en försörjningskedja som är mer lokal. Men det skulle kräva en stor, kollektiv och europeisk insats. Försörjningskedjan skulle inte enbart bli mer flexibel, utan också mer hållbar med tanke på kortare transportvägar. Har pandemin, enligt dig, lyft ett behov av mindre och geografiskt mer närliggande försörjningskedjor? – Det huvudsakliga behovet av att ha en regionalt baserad leveranskedja kommer från marknaden, inte så mycket från effekterna av pandemin. Den främsta drivkraften tror jag är att ledtidskraven förkortas hela tiden. Vad är den allmänna känslan nu när vi närmar oss slutet av 2021 och rör oss mot 2022? – Vi räknar med att kundefterfrågan är stark och att det kommer fortsätta under resten av året. För 2022 ser efterfrågan positiv ut. Vi tror däremot att utmaningarna med tillgång till material kommer att hålla i sig. Som vi alla vet är kampen mot pandemin långt ifrån över; vi fokuserar på att hålla vår produktion rullande genom att tillämpa åtgärder som vi själva har etablerat.

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1