Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron
Elektronikproduktion |

Evertiq tar tempen på industrin – Kitron

– Det är i tider som dessa man får upp ögonen för värdeadderande bidrag till verksamheten och att man behöver varandra, säger Kitrons operativa chef, Kristoffer Asklöv, när han ser tillbaka på de gångna åren. Kitron har presterat bra under det snart gångna året, men kampen är långt ifrån över, menar Kristoffer.

Hur har de europeiska kontraktstillverkarna haft det de gångna två åren – och vilka utmaningar har man ställts inför i sin dagliga verksamhet? Den här gången lämnar vi över ordet till Kristoffer Asklöv, Chief Operating Officer på Kitron. Med tanke på att vi har levt med en pandemi i nästan två år, vilka lärdomar har ni dragit och vilka förändringar har gjorts i ert företag? – Trots alla begränsningar att göra affärer på traditionellt sätt har Kitron klarat sig bra under pandemin. Vår långsiktiga strategi i att ha en balanserad kundportfölj inom en rad marknadsområden har gett resultat. Detta har gett oss inte minst stabilitet, men har genererat en enorm tillväxt och ett starkt resultat under 2020, framför allt inom segmentet medicinteknik. Vi påverkades heller inte så mycket av nedgången i fordonsrelaterade affärer i början av 2020. – I och med att fysiska möten och fabriksbesök har varit omöjligt under pandemin har vi lärt oss att vår organisation utvecklas och anpassar sig till föränderliga förhållanden. Jag är oerhört stolt över att se hur snabbt vår organisation anammade det nya, digitala arbetssättet och utvecklade nya och kreativa sätt att fortsätta bygga förtroende hos våra befintliga och nya kunder. Vi vidtog också motåtgärder i ett tidigt skede för att hålla våra produktionsanläggningar igång. Det positiva med att ha en global struktur är att vi kan dela med sig av arbetssätten mellan produktionsanläggningarna för att snabbt lära sig och anpassa sig till de nya situationerna. mycket snabbare än samhället i stort, säger Kristoffer Asklöv. Bristen på komponenter har i hög grad påverkat vår och närliggande industrier, vilket vi blev varse direkt när vi gick in i 2021. Hur arbetar ditt företag för att få bukt med problem relaterade till utmaningar i försörjningskedjan? – Situationen med materialtillgången saknar motstycke och vi har, precis som alla andra, påverkats av den. Kitron har regelbundet använt sig av webcasts i mer än fyra år för att ge våra kunder bolagets nuvarande syn på den elektroniska marknadssituationen. Detta, kombinerat med vårt leverantörsnätverk, bildade en plattform som gjorde att vi kunde förmedla information till våra kunder i ett tidigt skede. Genom att uppmana dem att lägga beställningar som täcker längre perioder än normalt gjorde att vi hade en stark ställning i hanteringen av allokeringen. Kunder inom försvarssegmentet anpassade sig snabbast till situationen, i och med att de är vana vid att säkra och lagra material under långa perioder och inte arbetar enligt just-in-time-principerna. Det som i dag verkar vara en gammal filosofi i behov av att förändras för att hänga med i det nya normalläget på komponentmarknaden, har visat sig vara en lika bra praxis för många företag även i dagens läge. – Det är i tider som dessa man får upp ögonen värdeadderande bidrag verksamheten och att man behöver varandra. Våra tjänster för att hitta alternativ, kreativa lösningar och ge stöd för att fatta tuffa men nödvändiga beslut, som till exempel omdesign för att säkra tillgång på komponenter, har ökat dramatiskt för mer eller mindre alla våra kunder. Vad är din åsikt gällande att den europeiska elektronikindustrin fortfarande till stor del är beroende av Asien när det kommer till halvledarmaterial? – Det diskuteras mycket kring regionalisering och Europas oberoende av Asien och USA. Jag tror att det är ett viktigt ämne som jag hoppas skapar medvetenhet och kloka politiska beslut i framtiden. När det kommer till halvledarindustrin måste det finnas ett extremt starkt samarbete i EU, en enorm mängd långsiktiga investeringar och engagemang för att starta den resan, och jag tvivlar på att det kommer att hända. Även om det händer skulle vi fortfarande inte vara helt självständiga. Den europeiska elektronikmarknaden är, vare sig vi vill eller inte, relativt liten jämfört med Asien, vilket gör det ännu svårare. Har pandemin, enligt dig, lyft ett behov av mindre och geografiskt mer närliggande försörjningskedjor? – Ja, det tycker jag. Även om vi kommer vara beroende av marknader som befinner sig utanför EU råder det mycket fokus på att skapa starkare, lokala leveranskedjor – oavsett om de är i Europa, Asien eller USA. Kundernas fokus på hållbarhet ökar i en hög takt, likaså vad gäller ledtider och transportkostnader. Allt bidrar till behovet av en mer solid, regional försörjningskedja.” Vad är den allmänna känslan nu när vi närmar oss slutet av 2021 och rör oss mot 2022? – Sett till efterfrågan ser situationen mycket bra ut för Kitron, vi har en rekordhög orderstock och ett stadigt inflöde av nya kunder. Detta är något som gäller hela elektronikmarknaden, vilket samtidigt är en del av utmaningen. Tillverkarnas tunga investeringar i kapacitet kommer med största sannolikhet att börja realiseras i slutet av 2022. Även om efterfrågan ökar i samma takt som vi har sett de senaste ett och ett halvt åren är det högst osäkert när vi kommer att se en balansering av marknaden. Allt kommer att handla om efterfrågan på marknaden och hur den kommer att utvecklas, säger Kristoffer och fortsätter. – Kampen mot pandemin är långt ifrån över, och vi har fullt fokus på att skydda våra anställda och hålla våra fabriker rullande. Utöver det finns det flaskhalsar och allokeringar även inom andra områden, och det kommer inte vara brist på saker som behöver lösas längs vägen. – Trots detta har jag en väldigt bra känsla inför 2022. Kitron är vi väl förberedda för att hantera utmaningarna för att serva våra kunder och fortsätta utvecklas. Jag är övertygad om att Kitron kommer att rida ut ur den här stormen som ett mycket starkare företag, avslutar Kristoffer.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1