Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beatricee _dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Evertiq tar tempen på industrin — 2021

Pandemi, komponentbrist och logistikproblematik – som att det inte hade räckt med en av dessa att tackla. Trots motvinden har den svenska elektronikindustrin, tack vare proaktivt arbete och en hög grad av flexibilitet, klarat sig förvånansvärt bra.

Tanken bakom ’Evertiq tar tempen på industrin’ var att få en generell bild av hur elektroniktillverkarnas dagliga verksamhet har varit under pandemin, samtidigt som vi tar tillfället i akt att få ett antal specifika frågor besvarade. Inför sjösättningen av serien beslöt vi oss för att dels ta temperaturen kring den allmänna sysselsättningen, men också hur bristen på komponenter har påverkat den – och hur företaget har arbetat proaktivt för att undvika problem relaterat till detta. Strax över ett dussin företag har medverkat sedan lanseringen i början på året, vilket vi är mycket tacksamma för. Tanken med den här summeringen är inte att dra några slutsatser, men att ge en liten bild av hur företag från elektronikindustrin har påverkats och hanterat den rådande situation. Fjolåret var, likt det innevarande året, ett speciellt och utmanande sådant. I seriens begynnelse fanns det skäl att för en stund blicka tillbaka på 2020. Även fast problematiken i leveranskapacitet och brist på komponenter vid den tiden hade satt sin prägel på det operativa arbetet gick det att urskönja positiva vindar. Med undantag för lite lägre orderingång, viss avvaktan för nya projekt och förseningar i leveranser, hade företagen klarat sig bra med ihållande sysselsättning – och i ett antal fall även knutit till sig nya kunder. Evertiq gjorde under hösten en kort avstickare från kontraktstillverkning till leverantörerna av produktionsutrustning för att få en känsla för företagens möjligheter till investeringar i maskinparken. Vi kontaktade därför Stefan Sjökvist, vd på ESD-Center. Han berättade att bolaget inledde fjolåret med ett tvärstopp i efterfrågan på marknaden, för att vid sensommaren komma tillbaka ordentligt. Sedan dess har man arbetat sig upp till en rekordnivå som tros hålla i sig – förutsatt att komponentbristen upphör på sikt. – Om kunderna varken kan producera eller leverera blir det svårare att investera i maskiner, men många kunder tittar nu på att uppgradera befintlig maskinpark eller expandera med nya kompletta linor, sade Stefan till Evertiq i september. Svårigheter i det dagliga arbetet Allt eftersom pandemin kopplat ett starkare grepp om näringslivet och samhället i stort har situationen adderat nya typer av utmaningar. Från att hantera nya sätt att föra sig bland andra människor, till leveranskapacitet och – på senare tid – även hantera en eskalerande brist på material till produktion. Känslan från företagen är att det har varit utmanande att under fjolåret tolka bud och rekommendationer från myndigheter, samtidigt som det funnits en oro hos både anställda och kunder att hantera. Vid sidan av osäkerheten innebar pandemin en stor förändring för många att varken ta emot besök till sin egen fabrik eller att skicka ut säljare i fält. För företagen med en global närvaro i form av fabriker i länder som infört nedstängningar har situationen inte blivit lättare. Halvledare, fordonsindustrin, försörjningskedjan, och så vidare. Det har skrivits spaltmeter och vädrats rapporter i drivor om problematiken med brist på olika typer av komponenter. Prognoser om hur länge bristen kan tänkas hålla sig är än i dag en olöst fråga, där man mer eller mindre får ”vänta och se”. Bristens påverkan har varit ett faktum för alla, samtidigt som den varierat en aning mellan företagen under pandemins gång. Flera upplever – och upplever fortfarande – ledtider som har förlängts kraftigt, i en del fall handlar det om en väntan på upp emot ett år. För den danska elektroniktillverkaren Cre8tek har situationen varit betydligt lättare. En av anledningarna till att verksamheten förblev relativt oberörd av pandemins effekter är inriktningen av produkterna företaget tillverkar. – Vi tillverkar i huvudsak konsumentelektronik och belysningsprodukter, och där har vi ju sett att pandemin har medfört en högre konsumtion av olika elektroniska produkter till hushållen, sade vd:n Poul Dørup Olesen till Evertiq i september. Starkt proaktivt arbete Att elektronikindustrin gradvis har anammat det nya, digitala arbetssättet har varit tydligt under våra samtal. För vissa har detta varit en självklarhet sedan långt tillbaka, medan vissa har behövt upprätta nya verktyg mer eller mindre ”från scratch”. Vad som är gemensamt för samtliga är att kommunikation har varit A och O under pandemin, där majoriteten har spenderat betydligt mer tid i applikationer som Teams och Zoom. – Trots förutsättningarna har vi kunnat knyta till oss två nya kunder, varav en vi aldrig träffat annat än över Teams, berättade Propoints marknadschef, Peter Skårfors, för Evertiq i mars. Fokus på den egna sourcing-avdelningen har även accelererat, kombinerat med ett fördjupat samarbete med leverantörer av komponenter. – Vi har fått planera om resurser, skapat ett ”war room” med hela koncernens inköp och ledning involverade. Det har resulterat i väldigt många möten med ledningen hos våra komponentleverantörer. På utvecklingsavdelningen har vi satt ett större team på att omkonstruera ett flertal av våra produkter i syfte att kunna använda flera varianter av olika bristkomponenter, sade Actia Nordics vd, Christian Sahlén till Evertiq i oktober. Den stora frågan – beroendet av Asien Vi står här i dag, snart två år efter vad som då var ett avlägset problem till att explodera till en global angelägenhet. Med tiden har begrepp som närproducerat och regionalisering blivit allt oftare förekommande, vilket i sin tur har rest frågor om hur vi vill att den globala försörjningskedjan ska se ut och fungera i framtiden. Flertalet av företagen vi har haft kontakt med ser stora fördelar med en mer försörjningskedja som är mer lokal, bland andra Scanfil. – Men det skulle kräva en stor, kollektiv och europeisk insats. Försörjningskedjan skulle inte enbart bli mer flexibel, utan också mer hållbar med tanke på kortare transportvägar, sade Scanfils Timo Sonninen, Vice President Sales, till Evertiq i december. Men detta är något som skulle kräva ett enormt engagemang, menar Timo, likt sin branschkollega, Kristoffer Asklöv, i dag hos den norska kontraktstillverkaren Kitron. – Även om vi kommer vara beroende av marknader som befinner sig utanför EU råder det mycket fokus på att skapa starkare, lokala leveranskedjor – oavsett om de är i Europa, Asien eller USA. Kundernas fokus på hållbarhet ökar i en hög takt, likaså vad gäller ledtider och transportkostnader. Allt bidrar till behovet av en mer solid, regional försörjningskedja. Samtidigt får ett flertal känslan av att ett ökat intresse av att lägga produktion närmare sina hemtrakter, oavsett om det rör sig om Skandinavien eller Baltikum. Christian Sahlén, vd på Actia Nordic, igen. – Vi ser ett ökande intresse för att ta hem produktion till Sverige och även att man vill ha en ”second source” för att undvika stopp i till exempel utländska fabriker och på så vis säkra upp materialflöden, sade vd:n till Evertiq i oktober. Leverantören ESD-center upplever likartade vindar. – Pandemin har belyst värdet av närhet och flexibilitet i kombination med den allt viktigare hållbarhetsaspekten. Det här resulterar i att många företag numera prioriterar ”local sourcing” vilket gynnar våra kunder, trenden är även att det flyttas in/tillbaka mer tillverkning än vad som läggs ut till till exempel Asien, berättade Stefan Sjökvist i september. Utsikterna för 2022 Det råder en hoppfullhet bland företagen inför nästkommande år, men hur det kommer te sig beror till stor del på hur försörjningen av komponenter ser ut. Som Olle Hulteberg, styrelseordförande på Inission uttryckte det för Evertiq ser det ut som att komponenttillgången fortsätter – och att tiotusenkronorsfrågan är ”när det vänder”. – Personligen tror jag det finns ett mörkertal med orderböcker som inte riktigt speglar behoven. Och det är flera faktorer som samverkar; ERP-systemen skapar större behov genom en ren dominoeffekt, kunder lägger multipla order, komponenter läggs på lagerhyllan för att säkra framtida behov, allt detta samverkar och skapar behov som kanske inte riktigt finns. På sikt kommer detta att justera sig och då kan det bli mer eller mindre dramatiskt och snabbt. Vi har sett det förr, sade Olle Hulteberg till Evertiq i december. Har du missat något ur serien Evertiq tar tempen – ta del av samtliga artiklar genom att klicka här

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-1