Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Wematter
Elektronikproduktion |

Wematter miljonsatsar – ska nå nästa produktionsmilstolpe

Den svenska 3D-skrivartillverkaren meddelade i december om en investering i en egen produktionsanläggning. Summan uppgår till fem miljoner kronor och ska öka produktionskapaciteten, och på så vis göra att bolaget kan möta ökad efterfrågan och ge snabbare leveranser till kunder. Evertiq kontaktade Wematter för att få en närmare bild av satsningen.

Wematter berättade i samband med offentliggörandet att råder en tilltagande efterfrågan på bolagets 3D-skrivarsystem. Detta har gjort att bolaget nu skalar upp och satsar på en egen produktionsanläggning för att säkerställa leveranskapaciteten. Det man gör är att investera i sitt team, sina egna lokaler – som ska ha fördubblas i storlek och lite till – samtidigt som produktionskapaciteten ökar med 1’500 procent. Wematter skriver i ett mejlsvar till Evertiq att ”hela bolaget har tillgång till omkring 1’100 kvadratmeter, och i samband med satsningen har produktionsytorna växt genom att delar av verksamhetslokalen gjorts om till ytor för produktion”. Investeringen handlar inte direkt om stora investeringar i maskinpark, menar man. ”Eftersom Wematters monteringsytor är sammanbyggnationsytor handlar det inte om särskilt många maskininvesteringar utan mer manskap, både heltidsanställda och timanställda för att täcka toppar,” skriver Wematter till Evertiq, och fortsätter: ”Wematter har hyrt in extern personal för att täcka på tjänstemannasidan, däribland inköp, och dessa är nu utlysta för att övergå till egna tillsvidareanställningar.” Satsningen innebär enligt bolaget en ”rationalisering av produktionsförfarandet där mer av förädlingen läggs ut på underleverantörer och delsystem levereras till Wematter för sammanbyggnation.” Utöver det innebär den även ”högre kvalité på produktionsunderlagen tillika monteringsdokumentation,” vilket ska ha tagits fram tillsammans med externa leverantörer. Wematter lanserade produkten Density (ingångsbilden) under 2021, vilken tillverkas i dagsläget i Wematters lokaler i en period innan delar eller hela monteringen flyttar ut till kontrakstillverkare. Robert Kniola, grundare och vd på Wematter, uppgav i ett tidigare pressmeddelande det här ”är första steget för att lägga en bra grund för att börja titta på olika upplägg med kontraktstillverkare för att nå nästa milstolpe på produktionssidan”. Skulle detta innebära en form av kapacitetsmässig uppdelning mellan Wematter och en eventuell kontraktstillverkare? – Ja, det stämmer delvis. Som det står i vårt pressmeddelande: för att möta den ökade efterfrågan av våra system behöver vi öka vår kapacitet. Målet är att hitta en eller flera kontraktstillverkare som tar hand om sammanbyggnation men också leverantörsutvärdering, logistik och produktionsutveckling. Under tiden bygger vi en egen inhouse-produktion för att tillgodose efterfrågan på tiotals system (som i sin tur består av fyra hårdvaror med tillbehör) men när produktionstakten ökar till hundratals behövs extern kapacitet, skriver Wematter i mejlsvaret till Evertiq.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2