Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Rise
Elektronikproduktion |

Ericsson optimistiska kring center för additiv tillverkning

Forskningsinstitutet Rise har tillsammans med industriella och akademiska partners startat ett center för additiv tillverkning. Tanken är att företag ska kunna ta steget fullt ut behövs stöd i allt från utveckling av nya affärsmodeller till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö. Ett av 15 företag som är med är Ericsson – som vill gå från forskning till serieproduktion inom området.

Kombinationen av additiv tillverkning, eller 3D-utskrift, med nya hållbara material ger möjlighet till en mer flexibel och resurseffektiv produktion. Det hävdar forskningsinstitutet Rise, som sjösatt ett nytt applikationscenter inom området och samlar där slutanvändare, leverantörer av tjänster, teknik och material med sina egna forskare och experter. – Centret är ett bra exempel på hur vi samlar kompetens längs hela värdekedjan och ett sätt att accelerera den digitala utvecklingen i svensk industri. Additiv tillverkning har stor potential och nu kan Rise ännu kraftfullare bidra till att näringslivet tar viktiga steg framåt, säger Pia Sandvik, vd på Rise, i ett pressmeddelande. Målgrupp för centret är tillverkande företag, såväl storföretag som små- och medelstora företag men även leverantörer av material, mjukvara och utrustning för additiv tillverkning. 15 partner finns med från start, däribland telekomjätten Ericsson. – Det är vitalt för svensk industri att öka forskningen på området additiv tillverkning eftersom stora delar av global transportindustri investerar stort på området. Vi behöver en expansion av svensk högteknologisk industri för att få konkurrens på lika villkor globalt. För Ericssons produkter kan additiv tillverkning medföra ett flertal möjligheter att reducera energibehovet i den totala utvecklingen samt över hela produktlivscykeln, detta ser vi fram emot att utveckla tillsammans med Rise och de företag som ingår i Applikationscentrum för additiv tillverkning säger Mikael Wahlén, projektledare Hardware Research på Ericsson, i pressmeddelandet. Vill gå från forskning till serieproduktion inom området Mikael Wahlén berättar i en separat artikel från forskningsinstitutet att man vill ”öka farten för utvecklingen inom AM-området”, och att centret bland annat kan stötta i ett antal frågor. Dels hållbarhet, men också när det kommer till nya komponentlösningar. – Här finns möjligheter att utveckla design som till exempel skulle kunna ge en ny typ av antenn som inte kan utvecklas på något annat sätt. Att få in det tänket i organisationen är spännande, säger Mikael Wahlén, i artikeln. Ericsson tittar även på produktionsmässiga aspekter av additiv tillverkning. Enligt Mikael skulle bolaget till exempel kunna producera vissa antennförknippade produkter, till exempel antennskydd, närmare kunden. Samtidigt framgår det att man har frågor rörande möjligheten att gå från forskning till serieproduktion inom området. – Hur tar vi det här från mindre serietillverkning till volymproduktion. Vi levererar ju ganska mycket radiosystem i olika kombinationer, vi pratar miljoner komponenter, säger Mikael Wahlén, i artikeln. Mikael säger att Ericsson själva kan bidra med kompetens inom materialteknik. – Materialfrågan är den stora bärande utmaningen i AM-världen, alla material beter sig olika och det behövs ingenjörer som kan simulera en lösning men också att förstå resultatet av en tillverkad komponent, säger Mikael.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons