Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ESIA
Analys |

Ökad försäljning av halvledare i Europa i november

Halvledarförsäljningen i november uppgick till 4,2 miljarder dollar, en ökning med 26,3 procent jämfört med samma månad i fjol, rapporterar European Semiconductor Industry Association (ESIA).

Jämfört med oktober 2021 ökade den europeiska halvledarmarknaden i november med 3,1 procent. På ett globalt plan uppgick halvledarförsäljningen under månaden till 49,7 miljarder dollar, en ökning med 1,5 procent jämfört med oktober samma år, och en ökning med 23,5 procent jämfört med november 2020. Resultatet är enligt ESIA en bekräftelse på den starka tillväxt som registrerats i Europa och världen över fram till år 2021. Samtliga tillväxtsiffror representerar tre månaders glidande medelvärde. Produktkategorierna discrete, analog devices samt sensorer och ställdon presterade bäst i regionen i november och ökade med 4,8, 4,7 respektive 3,9 procent. Även minnesmarknaden hade god tillväxt, med en ökning på 1,1 procent jämfört med oktober. Den globala försäljningen av applikationsspecifika halvledare noteras för en tillväxt på 4,5 procent under oktober, där halvledare för fordonsindustrin landade över genomsnittet med 4,9 procent. Valutakurseffekter var mer synliga i november än i oktober, vid en jämförelse av marknadstillväxten i euro och i dollar. Mätt i euro var halvledarförsäljningen 3,67 miljarder euro i november 2021, en ökning med 4,1 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 28,4 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. På årsbasis ökade försäljningen av halvledarprodukter med 20,8 procent.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons