Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Hanza expanderar verksamheten

Ett nytt köp av en fastighet i Polen och en utbyggnad av anläggningen i Tjeckien innebär en ordentlig expansion av Hanzas verksamhet i tillverkningsklustret Centraleuropa.

Den svenska tillverkaren säger sig se ett fortsatt ökat behov av komplett, marknadsnära tillverkning och har därför beslutat att utöka verksamheten vid produktionsenheterna i både Polen och Tjeckien.

I Polen äger Hanza en produktionsanläggning för elektroniktillverkning i staden Brzeg Dolny. Denna verksamhet kommer utökas då bolaget köpt en närliggande fastighet på 1,000 kvadratmeter. 

I Zabreh, Tjeckien där Hanza har en anläggning för kablagetillverkning och avancerad montering kommer man att utöka produktionsytan genom en utbyggnad – även denna om cirka 1,000 kvadratmeter.

Hanza säger i pressmeddelandet att man räknar med att kunna slutföra expansionen på kort tid och att de nya ytorna kommer att tas i drift under andra kvartalet, 2022.

”Pandemin har tydligt visat på sårbarheten i globala leveranskedjor samt fördelarna med att ha sin produktion nära slutmarknaden, vilket Hanza erbjuder”, säger Erik Stenfors, vd Hanza. ”Med denna utbyggnad har vi beslutat om omfattande expansionsprogram för samtliga tillverkningskluster.”

Orsaken till expansionen är som sagt att Hanza ser ett fortsatt ökat behov av marknadsnära produktion. Bland fick verksamheten i Centraleuropa en ny norsk kund vid årsskiftet med en uppskattad årsomsättning på 20 miljoner kronor, samtidigt som en befintlig tysk kund indikerar en ökad volym om 40 miljoner kronor inför år 2022.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1